Actualizado 22/09/2022 10:32

BPG %1,1 eta enplegua %0,8 gehitu dira EAEn bigarren hiruhilekoan, aurrekoaren aldean

Archivo - Langile bat.
EUROPA PRESS - Archivo

BILBO, 22 (EUROPA PRESS)

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Barne Produktu Gordina (BPG) %1,1 igo da 2022ko bigarren hiruhilekoan, aurrekoaren aldean, eta %5,0 iazko hiruhileko beraren aldean duela. Enpleguak, aldiz, lanaldi osoarekin baliokide diren lanpostuen terminoetan neurtuta, %0,8 egin du gora urteko bigarren hiruhilekoan, aurrekoarekin alderatuta, eta horrek esan nahi du urte arteko hazkundea %3,7koa izan dela, hau da, 35.525 lanpostu gehiago izan direla 2021eko bigarren hiruhilekoan baino, Eustat euskal estatistika erakundearen datuen arabera.

Zenbatespen horiek eta 2020rako eta 2021erako agregatuen zenbatespen berriek hobetu egiten dituzte 2021eko uztailaren 19ko Eustaten Hiruhileroko Kontuen Aurrerapenean urteko lehen bi hiruhilekoetarako eskuratutakoak.

Horrela, bigarren hiruhilekoan EAEko BPGren inguruan zenbatetsi den urte arteko hazkundea AEBetako (%1,7), Euroguneko (%4,1) eta Europar Batasuneko (%4,2) ekonomietan zenbatetsitakoen gainetik dago. Bestalde, Espainiako ekonomiaren urte arteko hazkundea %6,3koa izan dela zenbatetsi da Espainiako Hiruhileroko Kontabilitate Nazionalaren Aurrerapenean, baina aurreko hiruhilekoaren aldean, hazkuntza % 1,1ekoa izan da, EAEn moduan.

Eskaintzaren ikuspuntutik, balio erantsiaren igoera orokortua izan da EAEn urte arteko terminoetan, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza adarrean izan ezik. Lehen sektorean %3,2koa izan da balio erantsiaren uzkurdura, termino errealetan, aurreko urteko hiruhileko beraren aldean, aurreko hiruhilekoan zenbatetsitakoa baino %11,8 handiagoa izanik ere.

Industriaren balio erantsia %6,1 handitu da urte arteko terminoetan, eta manufaktura industriak %5,9ko hazkuntza izan du. Lehen hiruhilekoarekin alderatuta, industriak %1,1 egin du gora, eta manufaktura industriak %1,7. Eraikuntzak balio erantsiaren % 1,5eko urte arteko hazkuntza izan du 2022ko bigarren hiruhilekoan, termino errealetan, nahiz eta %1,8 jaitsi den aurreko hiruhilekoaren aldean.

Zerbitzuen sektorearen jarduera globala %5,6 zabaldu da urteko bigarren hiruhilekoan, 2021eko hiruhileko berarekin alderatuta; aurreko hiruhilekoaren aldean balio erantsiak %1,4 egin du gora. Zerbitzuen portaera ez da homogeneoa izan adarren arabera: merkataritza, ostalaritza eta garraioaren adarrak balio erantsiaren %14,1eko igoera izan du aurreko urteko bigarren hiruhilekoaren aldean, eta aurreko hiruhilekoaren aldean %3,1 hazi da; hazkunde neurritsuagoa izan da gainerako zerbitzuen adarrean, %3,0koa izan baita urte arteko terminoetan eta %1,2koa aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Administrazio publiko, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuen adarrean, aurreko hiruhilekoaren aldean %0,4 atzera egin ondoren, 2021eko bigarren hiruhilekoaren aldean izan den balio erantsiaren hazkuntza %1,3koa izan da.

Ia agregatu sektorial guztien urte arteko portaera positiboaren ondorioz, balio erantsiak %5,4 egin du gora EAEn 2022ko bigarren hiruhilekoan, eta aurreko hiruhilekoarekin alderatuta %1,2 hedatu da.

KONTSUMOA

Bestalde, eskariaren aldetik, urte arteko hazkundeak orokortuak izan dira, baina administrazio publikoen amaierako kontsumoaren gastua 2021eko bigarren hiruhilekoan baino hobea izan da. Hiruhilekoen arteko portaera ez da bera izan, amaierako kontsumoaren gastuak %1,0 egin baitu gora, baina kapital eraketa gordinak %0,2 behera.

Kontsumo pribatuak urte arteko %3,0ko hazkuntza izan du, eta aurreko hiruhilekoaren aldean %2,0 egin du gora. Administrazio publikoen amaierako kontsumoaren gastuak (kontsumo publikoa), berriz, behera egin du, bai 2021eko bigarren hiruhilekoaren aldean (-%3,1) bai aurreko hiruhilekoaren aldean (-%2,3).

Kontsumo publikoaren eta pribatuaren baterako bilakaerak amaierako kontsumoaren gastuaren %1,5eko urte arteko hazkuntza zehaztu du, eta 2022ko lehen hiruhilekoarekin alderatuta, %1,0eko igoera dakar.

Kapital eraketa gordinean (inbertsioa), urte arteko hedapena %5,0ekoa izan da, aurreko hiruhilekoan zenbatetsitakoa baino %0,2 baxuagoa. Ekipoko ondasunen inbertsioak %9,0ko igoera izan du, aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta; alegia, hiruhilekoen arteko terminoetan %1,5eko suspertzea izan du.

Kapitalaren gainerako eraketa gordinean, urte arteko hazkuntza %2,4koa izan da, eta %1,3ko jaitsiera izan da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Barneko eskaria azken kontsumoko gastuak eta kapitalaren eraketa gordinak eratzen dute, eta urteko lehen hiruhilekoan urte arteko %2,4ko igoera izan du. Hazkunde hori BPGrako zenbatetsitakoaren azpitik dago (%5,0); beraz, kanpo sektorearen ekarpena positiboa izan da berriro urteko bigarren hiruhilekoan.

Ondasun eta zerbitzuen esportazioek %13,7 egin dute gora urte arteko terminoetan, inportazioek baino intentsitate handiagoz (%8,5 egin dute gora). Kanpo saldoak, beraz, ekarpen positiboa egin dio EAEko ekonomiaren urte arteko bilakaerari.

ENPLEGUA

Bestalde, enplegu mailei dagokienez, dedikazio osoaren baliokide diren lanpostuetan neurtuta, enpleguak %3,7 egin du gora 2021eko bigarren hiruhilekoaren aldean, eta %0,8 aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Lehen sektorean %1,3 egin du behera enpleguak 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, hiruhilekoen arteko terminoetan %1,1eko igoera izan duen bitartean. Industrian, lanpostuen urte arteko sorrera %2,4koa izan da, baina aurreko hiruhilekoko zifra baino %0,1 baxuagoa izan da.

Eraikuntzan, enpleguaren bilakaera positiboa izan da, bai urte arteko terminoetan (%1,5), bai hiruhilekoen artekoetan (%1,3). Zerbitzuen sektorean, dedikazio osoarekin baliokideak diren lanpostuen kopuruak %4,3 egin du gora urte arteko terminoetan, eta %0,9 hiruhilekoen artean.

Azkenik, lurralde historikoetako BPGren bilakaerari dagokionez, 2022ko bigarren hiruhilekoan, Gipuzkoak urte arteko %4,8ko hazkundea izan du, Arabak %4,9koa eta Bizkaiak %5,1ekoa; lehen hiruhilekoaren aldean, berriz, Bizkaiak %1,1 egin du aurrera, eta Arabak eta Gipuzkoak %1,2na.

Contador