EAEko ikastetxe publikoen irakaskuntza gastua %9,6 gehitu zen 2012 eta 2015 artean

Actualizado 2018/04/30 10:47:26 CET
Ikasleak eskolan
Europa Press - Archivo

BILBO, 30 (EUROPA PRESS)

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ikastetxe publikoen irakaskuntza gastua 1.707 milioi eurokoa izan zen 2015ean, hau da, 2012ean baino %9,6 handiagoa. Gastu osoak jarduera eta zerbitzu osagarriengatiko gastuak eta kapital gastuak ere biltzen ditu, eta 1.946 milioi eurokoa izan zen, Eustat estatistika erakundearen datuen arabera.

Ikastetxe publikoen gastu gehiena jarduera arruntetara bideratu zen (%95), eta gainerakoa inbertsioetara. Bestalde, gastu arrunteko 1.847 milioi euroen %92,4 zuzenean irakaskuntzarako izan zen, %0,3 jarduera osagarrietarako eta %7,9 zerbitzu osagarrietarako (jantokia eta eskola garraioa batez ere). Irakaskuntzaren barruan, kapitulu garrantzitsuena langileen gastuena izan zen, kontzeptuaren %89.

Irakaskuntza mota kontuan hartuta, unibertsitate aurreko mailetako zentroek gastu osoaren %74 izan zuten, unibertsitateak %22 eta irakaskuntza artistikoko zentroek gainerako %4.

Ikastetxe publikoetako eskola unitate bakoitzeko irakaskuntza gastuak 87.310 eurokoak izan ziren Haur Hezkuntzan eta 90.293 eurokoak Lehen Hezkuntzan. Bigarren mailako irakaskuntzan DBHk 124.144 euroko gastua izan zuen, Batxilergoko lerroek 211.394 eurokoa eta erdi mailako eta goi mailako Lanbide Heziketak 188.393 eta 147.071 eurokoa, hurrenez hurren.

Ikasle bakoitzeko irakaskuntza gastua 5.400 eurokoa izan zen Haur Hezkuntzan, eta 5.473 eurokoa Lehen Hezkuntzan. Erdi mailako irakaskuntzetan, DBHn 7.245 eurokoa izan zen ikasle bakoitzeko irakaskuntza gastua, Batxilergoan 8.039 eurokoa eta erdi mailako eta goi mailako Lanbide Heziketan 10.318 eta 7.285 eurokoak, hurrenez hurren.

Irakaskuntza artistikoetan, Hizkuntzak, Musika, Dantza eta Arte eta Lanbideak barne hartuta, gastu horiek 1.321 eurokoak izan ziren ikasle bakoitzeko. Azkenik, unibertsitatean ikasle bakoitzeko gastua 7.591 eurokoa izan zen. 2015eko irakaskuntza gastuak, 2012koekin alderatuta, %11,1 hazi ziren unitateko, eta %6,5 ikasleko.

Bestalde, ikastetxe publikoen diru sarrerak 1.948 milioi eurokoak izan ziren 2015ean: sarrera arrunta %96 eta kapitalaren sarrera %4. Sarrera arruntaren osagai nagusiak diru laguntza publikoak izan
ziren, guztizkoaren %91,8; iturri pribatuek sarrera arruntaren %7,4 ekarri zuten, batez ere irakaskuntzako kuoten (%3) eta jarduera eta zerbitzu osagarrien bidez (%4,1).