As hipotecas sobre vivendas crecen un 4,5% en maio en Galicia e superan o milleiro

Publicado 26/07/2019 11:09:00CET
EPDATA

O capital prestado ascende a 111,62 millóns de euros, un 8,1% máis en taxa interanual

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 1.089 en maio en Galicia, dato un 4,5% superior ao rexistrado no mesmo mes de 2018 e un 16,8% máis elevado que o de abril deste ano.

Segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE), o capital prestado ascendeu a 111,62 millóns de euros, un 8,1% máis en taxa anual e un 22,7% máis en intermensual.

Sobre o total de leiras, constituíronse na comunidade galega 1.702 hipotecas, por 178,72 millóns: 50 en leiras rústicas (por 9,44 millóns) e 1.652 en urbanas (por 169,27 millóns).

As 1.652 hipotecas sobre leiras urbanas repártense entre as 1.089 sobre vivendas, 20 hipotecas sobre solares (por 1,2 millóns) e 543 sobre outro tipo de leiras urbanas (por 56,45 millóns).

Un mes máis, tanto as hipotecas sobre leiras rústicas como as constituídas sobre leiras urbanas asináronse maioritariamente con bancos.

Houbo 1.864 cancelacións: 113 sobre leiras rústicas, 1.158 sobre vivendas, 23 sobre solares e 570 sobre outro tipo de leiras urbanas. A maior parte, de novo, correspondíanse con bancos.

Por último, 111 hipotecas experimentaron cambios en Galicia en maio: 85 por novación, 23 por subrogación do acredor e tres por subrogación do debedor. Por natureza da leira, 90 eran urbanas (57 delas vivendas) e 21 rústicas.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 34.883 o pasado mes de maio, cifra un 11,2% superior á do mesmo mes de 2018. Os datos desta estatística proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente.

Con este avance interanual, a firma de hipotecas sobre vivendas regresa a terreo positivo despois de que en abril presentase unha leve corrección do 0,1%.

De acordo cos datos difundidos polo INE, o importe medio das hipotecas sobre vivendas subiu un 5% respecto de maio de 2018, até os 124.131 euros, mentres que o capital prestado subiu un 16,8% en taxa interanual, até rozar os 4.330 millóns de euros.

En termos mensuais (maio sobre abril), o número de hipotecas sobre vivendas avanzou un 20,2%, mentres que o capital prestado para este tipo de hipotecas subiu un 19,6%. En ambos os casos trátase do maior ascenso neste mes desde 2017.

ANDALUCÍA E CATALUÑA, Á CABEZA

As comunidades con maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas en maio foron Andalucía (6.572), Cataluña (6.042) e Madrid (5.816).

As maiores taxas de variación anual déronse en Castela e León (+40,2%), Baleares (+29,5%) e Estremadura (+29,1%). As hipotecas sobre vivendas só descenderon en Canarias (-37,2%) e Navarra (-11,3%).

O tipo de interese medio para os préstamos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de maio o 2,62%, fronte ao 2,61% dun ano antes, cun prazo medio de 24 anos.

O 57,4% das hipotecas sobre vivendas constituíuse a tipo variable, en contraste co 42,6% que se asinou a tipo fixo. O tipo de interese medio ao comezo para as hipotecas sobre vivendas a tipo variable situouse no 2,34%, fronte ao 3,10% das de tipo fixo. As hipotecas a tipo fixo creceron un 12,6% interanual.

SOBEN AS LEIRAS HIPOTECADAS

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o quinto mes do ano constituíronse 48.241 hipotecas sobre leiras rústicas e urbanas (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un repunte do 12,6% respecto de maio de 2018.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos subiu un 18,8% respecto ao mesmo mes de 2018, até os 7.037,3 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de leiras ascendeu a 145.879 euros, un 5,4% máis.

O tipo de interese medio ao comezo para o total de leiras situouse no 2,54%, cun prazo medio de 23 anos. Para as hipotecas a tipo variable, que representan o 60,6% do total, o tipo de interese medio foi do 2,20% ao comezo, mentres que se situou no 3,25% para as de tipo fixo.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios rexistrais, sumaron 6.210 en maio, un 9,4% menos que no mesmo mes de 2018.

Atendendo á clase de cambios nas condicións, en maio producíronse 5.353 novaciones (ou modificacións producidas coa mesma finalidade financeira), cun retroceso interanual do 1,5%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogaciones ao acredor) baixou un 32,3%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o titular do ben hipotecado (subrogaciones ao debedor) diminuíu un 54%.

Das 6.210 hipotecas que cambiaron as súas condicións o pasado mes de maio, o 35,2% debéronse a modificacións nos tipos de interese.

Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo subiu desde o 9,8% ao 18,4% e o de hipotecas a interese variable caeu do 89,3% ao 80,7%.

O euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable tanto antes do cambio (77,6%) como despois (74,8%).

Após a modificación de condicións, o interese medio dos préstamos nas hipotecas a tipo fixo baixou 1,2 puntos, mentres que o das de tipo variable retrocedeu nove décimas.

Contador