A Audiencia Provincial de Lugo declara "ilegal" a composición do consello de administración de Suplusa

Publicado 14/06/2018 20:25:00CET

   LUGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   A Audiencia Provincial de Lugo declarou ilegal a composición e funcións do consello de administración de Suplusa que propuxo o Partido Popular e anula todos os acordos adoptados pola xunta xeral do 30 de setembro de 2016.

   En concreto, segundo explicou a Deputación, entre as modificacións que propuxo o PP nos Estatutos e que anula a xustiza está que "o presidente de Suplusa non sexa o da Deputación" senón que o nomee a maioría simple do consello de administración". Este feito permitía que o alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, presidise este ente.

   O fallo, con data do 13 de xuño de 2018, sinala que contra a dita resolución non cabe recurso ordinario, aínda que pode interporse o recurso extraordinario de casación ou por infracción procesual nun prazo de 20 días.

   Respecto diso, nun comunicado a institución provincial explica que esta sentenza é executiva, o que significa que as modificacións nos Estatutos que propuxo o Partido Popular e que saíron adiante na xunta xeral do 30 de setembro de 2016 "deixan de ter validez" polo que "volven estar vixentes os anteriores".

   Así, o portavoz da Deputación, Álvaro Santos, asegurou que o que di esta sentenza é que "a realidade normativa que pretendeu impor o Partido Popular en Suplusa é ilegal". "E así o levamos advertindo desde este Goberno", sinala Santos.

   Nesta liña, o portavoz destaca que, con este fallo, "enténdese" porque desde o Goberno provincial se afirmaba que a situación de Suplusa era "absolutamente irregular", instalada nun "disparate" do que o Partido Popular "é o protagonista fundamental" xa que "foi o que propuxo as modificacións declaradas ilegais".

   "Mesmo foi Elena Candia, portavoz e presidenta do PP provincial, a que se habilitou na xunta xeral deste organismo para facer a inscrición dos seus novos estatutos, desenvolver toda a súa tramitación e defendelos pola transcendencia que para ela e para o seu partido político tiña todo isto", sinala.

MODIFICACIÓNS ANULADAS

   En concreto, entre as modificacións que propuxo o Partido Popular nos Estatutos e que anula a xustiza, segundo indica a Deputación, está que "o presidente de Suplusa non sexa o presidente da Deputación" senón que ou nome a maioría simple do consello de administración".

   Ademais, anula que o consello de administración non estea integrado polo sete deputados provinciais que representen a todos os grupos políticos que integren o pleno da institución, senón nove deputados con independencia da proporcionalidade que existe na corporación.

   Tamén rexeita que o xerente de non sexa nomeado e cesado polo presidente de Suplusa e tamén da deputación, senón pola maioría do consello de administración de Suplusa; e, por último, que o obxecto social desta sociedade sexa ser entidades prestadora de servizos sociais cando a Xunta dixo en 2011 "que non podía ser así" e que "debía ser directamente a Deputación".