Máis do 41% dos fogares monoparentais galegos atópanse en risco de exclusión social, segundo un estudo

Publicado 10/10/2019 20:00:56CET

   SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

   O 41,4% dos fogares monoparentais de Galicia atópanse en risco de exclusión social e dependen de mulleres no 85% dos casos, segundo destaca un estudo realizado pola Fundación Adecco sobre a situación das unidades monoparentais na Península.

   En total, a rexión galega conta con ao redor de 133.300 vivendas deste tipo, que representan o 12,3% dos fogares galegos. Deles, 113.400 dependen de mulleres e 19.900 de homes.

   Este estudo, publicado por esta fundación este xoves, destaca que a pesar de que "a familia prototípica" siga sendo "o modelo con maior peso" (34%), os fogares monoparentais creceron no último ano un 2% ata alcanzar, no conxunto de España, o 10,1% do total.

   Para a entidade, resulta especialmente relevante que as familias monoparentais estean "sobrerrepresentadas" nos índices de risco de exclusión social. Neste sentido, asegura que existe un "triplo factor de vulnerabilidade": ser muller, a gran carga económica e emocional non compartida e o estigma social que carrexa a súa situación.

   En concreto, a taxa de pobreza dos fogares galegos sitúase no 23%, con todo, para os fogares monoparentais ascende ao 41,4%, aínda que se mantén 6,5 puntos por baixo da media nacional.

DATOS ESTATAIS

   Respecto ao resto do Estado, o estudo reflicte que no último ano rexistráronse 1.878.500 deste tipo de unidades familiares. O 82 por cento destes fogares están encabezado por mulleres (1.538.200 fronte aos 340.100 fogares encabezados por homes).

   Por comunidades autónomas, o estudo sinala que as familias monoparentais presentan maior risco de pobreza en Ceuta (89%), Estremadura (80%) e Andalucía (69%).

   A Fundación Adecco subliñou que a transmisión da pobreza afecta ós nenos que nacen e se crían nun fogar con escasos bens materiais e con ingresos reducidos, "aumentando a dificultade de saír da devandita situación".

   Neste sentido, destacou que resulta "fundamental" apostar por medidas que protexan a estas familias para que así se desvincule a monomaternidade da vulnerabilidade e exclusión á que son relegadas por falta de apoios, "sobre todo nunha sociedade en máximos de envellecemento que, paradoxalmente, debería apoiar a maternidade de quen a afrontan en solitario".

EMPREGO E CONCILIACIÓN

   O 36,9 por cento das mulleres enquisadas están en desemprego, mentres que case un 47,7 por cento atópanse empregadas. Unha vez atopan emprego, a conciliación resulta determinante para poder compatibilizar a vida laboral e persoal, sobre todo no caso das familias monomarentais pois "son moitas as que aseguran que o maior problema non é tanto o acceso ao emprego senón mantelo debido ás necesidades que teñen".

   En concreto, o 55 por cento asegurou atopar dificultades para atopar unha xornada laboral adecuada e que se axuste ás súas responsabilidades familiares. "As mulleres con responsabilidades non compartidas adoitan acceder a empregos de baixa cualificación e xornada parcial pois priorizan a flexibilidade e o horario antes que as funcións a desempeñar", manifestou a consultora de Fundación Adecco Isabel Pérez.

   Doutra banda, as enquisadas afirmaron estar insatisfeitas cos seguintes aspectos da súa vida: Lecer con amigos (55%), tempo persoal (54%), calidade do soño (45%) ou relación familiar (30%). Ademais, un 67 por cento asegurou que todas estas cuestións afectan á calidade do seu traballo remunerado.

   Ante este escenario e dada a "carga mental e do fogar" que teñen a maioría destas mulleres ao regresar despois do traballo, Fundación Adecco defendeu que resulta "crucial" apostar por medidas de conciliación e flexibilidade para que o emprego "funcione como freo da exclusión ou pobreza".

Contador