A redución da renda dos pensionistas galegos polo copagamento farmacéutico está entre o 3 e o 5%

Actualizado 17/12/2013 20:48:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

A redución da renda dos pensionistas galegos, que teñen as remuneracións medias máis baixas de todo o Estado, atopa entre un 3 e un 5 por cento, segundo denuncia a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública.

Esta entidade recorda que a pensión media en Galicia é de 721,78 euros ao mes, un 16 por cento inferior á media do Estado, que é de 858,1 euros mensuais. Ademais, as galegas son as pensións máis baixas, lonxe de País Vasco, Madrid e Asturias, que teñen un 30 por cento máis de pensión media.

Neste sentido, sinala que "ademais desta desigualdade", a introdución do copagamento polos medicamentos que antes eran gratuítos, e que consumen na súa maioría as persoas maiores por cuestión de idade, supuxo "unha nova discriminación" e unha "importante redución no escaso nivel de renda".

Ao respecto, indicou que recentes estudios demostran que os pensionistas pagan de media 11,18 euros ao mes por medicamentos e, como o 61,4 por cento ten unha parella que non recibe outra pensión, o pagamento mensual das unidades familiares de pensionistas ascende a 22,36 euros o mes, o que supón "unha redución do 3 por cento" na súa renda.

Se a estes copagamentos, explica esta asociación, úneselles os medicamentos que se retiraron de financiamento e que consumen enfermos crónicos, prótese e cadeiras de rodas, ademais de traslados en ambulancias para recibir tratamentos e rehabilitación e os medicamentos especiais, a redución de renda polo copagamento dos pensionistas galegos "pode supoñer entre un 3 e un 5 por cento" da súa retribución mensual.

A Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública considera esta situación "algo tremendamente inxusto e que incrementa a situación de penuria económica deste colectivo", polo que volve esixir a retirada dos copagamentos na sanidade e unha revisión á alza das pensións.