Publicado 31/07/2020 17:10:02 +02:00CET

O xuíz pide unha nova análise de elementos do Alvia que inclúa un informe de Talgo que non estaba na causa

Accidente do Alvia en Angrois
EUROPA PRESS - Archivo

Aínda que cre que as últimas declaracións non achegan "nada novo", busca aclarar se os defectos apuntados por un exempleado "tiveron incidencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

O xuíz instrutor do caso Alvia, Andrés Lago, acordou requirir ao perito xudicial encargado do exame do material rodante que emita un novo informe en relación a distintos elementos do tren e á súa posible relación co sinistro de Angrois, así como que inclúa na súa análise un informe de Talgo sobre as probas de rodaxe e guiado do convoi, que non figuraba na causa até este mes de xullo.

A petición de novas dilixencias, a instancias da defensa do maquinista e da plataforma de vítimas do sinistro, prodúcese despois das declaracións prestadas o pasado 10 de xullo por empregados e exempregados de Talgo.

Unha destas testemuñas, extraballador da compañía, remitiu no seu momento unha declaración xurada ao xulgado dicindo que fora testemuña do borrado de determinados datos de avarías e defectos que el mesmo apreciara previamente na inspección do tren.

Como consecuencia, foron citados a declarar tres traballadores de Talgo. Durante a vista, o extraballador ratificouse na súa denuncia e o tres empregados negaron o borrado aínda que, entre outros elementos, admitiron a existencia dun informe de Talgo relacionado cunha proba de rodaxe e guiado realizada ao tren accidentado uns días antes do sinistro, un documento que non fora incorporado previamente á causa.

Á vista destes datos, e após a petición das partes, o xuíz pediu ao perito que realizou a análise do material rodante que o amplíe no relativo aos "defectos" narrados polo extraballador e, máis concretamente, que estime se estes puideron ter algún tipo de "incidencia" no sinistro ocorrido o Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013, que causou a morte a 80 persoas. A maiores, pide que se incorpore a este informe o documento de Talgo.

"INCIDENCIA CAUSAL"

No auto, o xuíz estima que as dilixencias practicadas o pasado 10 de xullo non achegan "nada novo no horizonte" deste caso. Con todo, e como consecuencia destas declaracións, estima que se amplíe parcialmente a análise do tren sinistrado.

Faio en relación aos "defectos" narrados polo extraballador da compañía, concretamente "enganches con rozamentos froito da fricción, rótulas rotas e valonas con rozaduras froito do uso" e á súa influencia no accidente, xa que "ningunha relevancia tería o seu borrado informático no que se refire ao obxecto da presente instrución" se non tiveron incidencia no funcionamento.

"O que realmente interesa é saber se os defectos aos que alude a testemuña, aínda partindo da hipótese de que existisen, tiveron incidencia causal no accidente", explica o xuíz, que require ao perito que xa analizou no seu momento en tren que emita un informe "aclarando tales cuestións".

Do mesmo xeito, apunta o maxistrado que o extrabajador contou na súa declaración que o tren accidentado "foi obxecto dun exame de rodaxe e guiado cuxos resultados non figuran incorporados en autos". Sobre esta cuestión, incide en que outra testemuña "non só ratificou que se fixo esa proba ao tren, senón que mesmo achegou el mesmo unha copia dos resultados da devandita proba, que foron incorporados aos autos" case sete anos despois da traxedia, o que, en opinión do xuíz, "demostra que non existe por parte de Talgo vontade algunha de ocultación respecto diso".

Por iso, Lago Louro pide ao perito que o seu informe se estenda tamén á análise desta documentación, a obxecto de "despexar calquera tipo de dúbida sobre a existencia ou non de defectos no material rodante que puidesen ter incidencia causal no accidente".

DILIXENCIAS REXEITADAS

Noutra orde de cousas, o xuíz rexeita realizar unha "nova e completa investigación do material rodante en todos os seus aspectos", xa que "moitos dos defectos" aos que alude a testemuña "xa foron mesmo apuntados polo perito e descartada pola súa incidencia causal".

En canto á suposta manipulación de rexistros do tren por parte de operarios de Talgo o día do accidente, o maxistrado cre que "non é certo" que "se produciu".

"Como é lóxico, unha vez que souberon do accidente, puxéronse en marcha para tratar de saber as causas e, entre outras medidas, poden acceder aos rexistros dos sistemas do tren que deseñou a propia empresa, pero no que se refire ao rexistro xurídico do tren, a comunmente chamada 'caixa negra', a testemuña manifestou expresamente que o acceso e manipulación é imposible sen autorización xudicial", recolle o auto.

A maiores, rexeita chamar a declarar a máis testemuñas relacionadas con esta cuestión até coñecer "se tales defectos tiveron relevancia causal no sinistro".

Contador