Els usuaris de 'digital wallets' podrien beneficiar-se del pagament a través del mòbil aquest Black Friday

Rebaixes
ISTOCK/OLIVER WYMAN
Actualizado 24/11/2017 11:33:31 CET

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

El Black Friday representarà una oportunitat per mesurar el creixent ús dels pagaments digitals enfront d'altres mitjans de pagament, com les targetes de crèdit, i per als usuaris, un moment per aprofitar-se dels beneficis que d'ells es deriven.

L'elevat ús d'smartphones, el creixement de l'acceptació de pagaments digitals per part dels comerços i les facilitats d'inclusió de funcionalitats en els dispositius, faran que els pagaments digitals s'incrementin en els anys vinents, segons apunta l'informe 'Achieving top of digital wallet: The new competitive battleground for credit card issuers', elaborat per Oliver Wyman i centrat als Estats Units.

"L'increment dels pagaments digitals a través del mòbil podria canviar les regles de joc dels mitjans de pagament", ha declarat el Partner de Financial Services d'Oliver Wyman, Dieter Staib, en un comunicat. I el Black Friday, la jornada de descomptes que ofereixen els comerços prèvia al Nadal, es presenta com un moment idoni per temptejar els beneficis que troben els usuaris de targetes de crèdit.

En un futur pròxim, a l'hora de realitzar un pagament mòbil en un establiment, la 'digital wallet' proposarà al comprador l'ús d'una targeta determinada, basant-se en el benefici que li pugui reportar aquesta transacció en forma de gestió del crèdit, promocions, bonificacions o garanties, tant en aquest punt de venda com en transaccions posteriors.

Això significa, com ha explicat Dieter Staib, que "els emissors de targetes hauran de competir, primer, per aconseguir un lloc en les carteres digitals dels usuaris i, en segon lloc, per ser seleccionats per dur a terme les transaccions en funció dels beneficis que aportin al consumidor".

No obstant això, no tots els usuaris de targetes de crèdit mostren els mateixos comportaments; molts es mouen entre targetes, o compten amb més d'una, per aprofitar els beneficis que d'elles es deriven.

La tendència actual registrada als Estats Units reflecteix com, en mercats madurs, el 50% de la població disposa de diverses targetes de crèdit que permeten canviar habitualment per aconseguir beneficis a curt termini.

En aquest sentit, l'informe estableix cinc tipus de perfils d'usuaris de targetes de crèdit després d'analitzar el comportament de 4.000 usuaris als Estats Units durant dos anys.

D'una banda, es troben els denominats 'loyalist', usuaris fidels que compten amb una sola targeta de crèdit que representen només el 50% de la població. També estan els 'full switchers', un tipus d'usuari que ha canviat una sola vegada de targeta principal.

D'altra banda, l'informe recull els 'occasional togglers', aquells que canvien de targeta ocasionalment. Així mateix, estan els 'optimizers', els usuaris que canvien de targeta freqüentment. I, finalment, els 'no primary card', aquells que no compten amb una targeta de crèdit principal.

L'informe també destaca com els clients que canvien amb més freqüència generen més ingressos per als emissors de targetes gràcies a la disposició de saldos 'revolving' més elevats.