Publicado 16/05/2022 10:28

Alacant impulsa la redacció del nou Pla General amb la contractació del servici d'assistència tècnica

Alacant impulsa la redacció del nou Pla General amb la contractació del servici d'assistència tècnica
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

   ALACANT, 16 maig (EUROPA PRESS) -

   L'Oficina del Pla General, a través de la Regidoria d'Urbanisme, proposarà la junta de govern aquest dimarts l'aprovació de la contractació del servici d'assistència tècnica per a redacció de l'esborrany del Pla General Estructural més el document inicial estratègic, en el marc dels treballs de revisió del PGOU vigent de l'any 1987.

   Aquesta iniciativa s'ha dividit en set lots amb un valor estimat conjunt del contracte de 382.451,84 euros, i es pretén que puguen estar finalitzats abans que finalitze el present any, segons ha informat el consistori en un comunicat.

   El primer d'ells s'adjudicarà per a l'estudi de les infraestructures de xarxa primària d'Alacant i el seu entorn metropolità, amb un termini d'execució de huit mesos i un valor estimat de 49.643,40 euros. Se centrarà en l'informe de les àrees relacionades amb transports, proveïment o drenatge d'aigües, electricitat o connexió amb port o aeroport, entre molts altres servicis que afecten en la ciutat i el seu entorn al conjunt de la ciutadania.

   En segon lloc, es realitzarà un estudi específic per a la concreció dels riscos naturals del terme municipal sobre la base del previst en el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana i delimitació d'unitats ambientals, amb un termini d'execució de sis mesos i un valor estimat de 36.911,90 euros.

   En aquesta prospecció s'analitzarà els efectes i impactes mediambientals que es puguen derivar per causes naturals i que poden anar des del risc d'inundacions o incendis forestals fins a la pròpia erosió del terreny, incloent la sismicitat del territori.

   També s'encarregarà la realització d'un estudi de població i habitatge, amb un termini d'execució de nou mesos i un valor benvolgut de 56.009,15 euros, on es durà a terme un informe soci-demogràfic de la població per a veure la seua evolució i característiques. Igualment, la intenció és adquirir un coneixement més profund de l'estat de l'habitatge en la ciutat per a determinar el seu estat, tipologia i necessitats d'actuacions de rehabilitació, entre altres objectius.

   Així mateix, es farà un estudi del sòl rural per a analitzar la capacitat d'acolliment dels sòls protegits i no protegits realitzant una zonificació, tal com marca la legislació vigent, amb la finalitat de poder determinar l'ús que se li puga donar en el futur. Aquest lot compta amb un termini d'execució de huit mesos i un valor estimat de 49.643,40 euros.

   A més, es licitarà un contracte que incidirà en el Paisatge i Infraestructura Verda, amb un termini d'execució de sis mesos i un valor estimat de 36.911,90 euros. L'informe d'Infraestructura Verda està considerat com l'element vertebrador bàsic d'un territori que defineix, de manera prèvia, qualsevol actuació posterior.

   Es tracta, en resum, de la filosofia de la llei valenciana que regeix l'ordenació del mateix. Per la seua banda, l'estudi de Paisatge pretén detectar l'estat visual de la ciutat que serà percebut pel ciutadà.

LOT DE SÒLS CONSOLIDATS

    De manera paral·lela, s'afig un lot per a una anàlisi dels sòls consolidats (capacitat d'acolliment) i una anàlisi de barris per a l'estudi de les dotacions i equipaments de xarxa primària d'Alacant. amb un termini d'execució de huit mesos i un valor estimat de 48.702,49 euros.

   En el nou Pla General, el barri es converteix en la unitat funcional per excel·lència ja que és l'entorn més proper per als veïns. D'aquesta manera, s'estudiaran les dotacions principals que reunixen en matèria sanitària, educacional, esportiva o de qualsevol altra tipologia que afecte a tots els ciutadans.

   Finalment, s'aprova la licitació de l'organització de documentació de l'Esborrany del Pla General Estructural més el Document Inicial Estratègic en sistema d'informació geogràfica (SIG), amb un termini d'execució de setze mesos i un valor estimat 104.629,60 euros. Aquest requisit, arreplegat en la legislació, millorarà l'anàlisi del territori per a conéixer les necessitats reals de cada àmbit.

   Malgrat els terminis marcats en l'acord que s'aprovarà aquest dimarts, la regidoria pretén que, com a millora, els estudis estiguen finalitzats abans que finalitze el present any.