El TSJCV condemna Hernández Mateo (PP) a tres anys de presó per falsedat documental i prevaricació

Pedro Ángel Hernández Mateo en el TSJCV
EUROPA PRESS
Actualizado 30/11/2012 18:12:59 CET

La sala creu que l'actual diputat va actuar de manera "arbitrària i lesiva" per a l'interés públic de la població

ALACANT, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condemnat l'exalcalde de Torrevieja (Alacant) i diputat del PP en les Corts Valencianes, Pedro Àngel Hernández Mateo, a tres anys de presó pels delictes de falsedat documental i prevaricació en l'adjudicació el 2004 del servici de recollida de residus sòlids urbans de la població.

La sentència, que no és ferma i contra la que cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS), ha imposat a Hernández Mateo una multa total de 10.500 euros, a raó de 50 euros diaris durant set mesos, i set anys d'inhabilitació especial per al càrrec de primer edil o qualsevol altre de naturalesa electiva a l'àmbit local. L'exprimer edil també haurà d'indemnitzar al consistori de Torrevieja amb una quantitat de 12.000 euros.

La sala considera fets provats que l'Ajuntament, amb l'ara condemnat al capdavant, va acordar el juliol del 2003 la convocatòria del servici de recollida de residus sòlids, transport a abocador, neteja viària i neteja i manteniment de la costa del terme municipal de Torrevieja, "el concurs més important, o un dels més importants, que pretenia portar-se a terme" pel consistori, a causa del seu objecte i transcendència, així com l'import, un total de 97,8 milions d'euros.

Després, en el procés de selecció de contractista va intervenir com a òrgan d'assistència i proposició la Mesa de Contractació, que es va acordar que estaria presidit pel primer tinent d'alcalde i per cinc vocals, dels quals quatre eren tècnics i un polític. Així, en una de les reunions d'este òrgan, celebrada el 18 de novembre del 2003, i que va estar presidida "contràriament a la pràctica habitual" per l'acusat, es va procedir a la lectura de l'informe emés a l'expedient de contractació.

En este sentit, la mesa va acordar sol·licitar diversos informes interns al Departament d'Urbanisme, a Contractació, i a Intervenció, per a estudi i informe econòmic de les ofertes presentades. Finalment, la secretària del consistori ha presentat un escrit on va fer constar que "des del punt de vista jurídic este concurs hauria de quedar desert per no haver presentat cap de les mercantils concursants els mínims exigits en el Plec de Condicions".

En els dies posteriors, Hernández Mateo ha afirmat haver realitzat una triple consulta per a adjudicar un contracte de consultoria externa amb el qual fer front als referits i contraris informes interns. La sala apunta que l'exalcalde, per a facilitar i aconseguir l'aprovació d'esta proposta, va alterar la composició de la mesa acordant-se este mateix dia el seu increment en dos vocals, pertanyents al seu mateix partit, de manera que s'ha assegurat el vot favorable i va evitar la utilització del vot diriment.

També entén provat que el 16 d'abril del 2004, la junta de Govern local ha aprovat per unanimitat proposar com adjudicatari a les mercantils Necso Entrecanales i Grup Generala de Servicis Integrals, Projectes Mediambientals, Construccions i Obres, i que, una vegada aportada la documentació requerida per les mercantils propostes com adjudicatàries, i amb dictamen favorable també de la Comissió Informativa Especial de Comptes, Hisenda, Patrimoni, Contractació, Cens i Estadística, de l'Ajuntament, en sessió de 4 de maig del 2004, es va validar per unanimitat la contracta.

FONAMENTS JURÍDICS

La sentència considera que els fets dels quals s'acusa l'exdirigent municipal formen una unitat i han de ser analitzats així i apunta que "malgrat descriure conductes diferents i poder circumscriure's en contextos diversos, cobren verdader sentit" després del seu examen conjunt, després de la contemplació "global" dels diferents actes, "administratius o no", que es van passar en els moments anteriors a la definitiva adjudicació del servici de recollida de residus.

La sala entén que els esdeveniments eren "preordenats" cap a la finalitat d'adjudicar la contracta a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que se la va quedar. Per això, i davant de l'existència d'informes interns "contraris, i han estat diversos", la sentència indica que es va dissenyar i va arbitrar una actuació "complexa" dirigida "essencialment" a aconseguir de la Mesa de Contractació i de la Comissió Informativa Especial de Comptes, Hisenda, Patrimoni, Contractació, Cens i Estadística de l'Ajuntament una proposta, "que ho era preceptiva", favorable a esta adjudicació.

"ORIENTACIÓ DE LA VOLUNTAT"

Esta actuació "complexa" va incloure l'orientació --"manipulació"-- de la voluntat dels integrants en els diferents òrgans que participaven en la decisió i fins i tot l'"alteració" de la composició d'un d'ells, permetent així "sortejar" els informes interns que negaven la compatibilitat de les ubicacions propostes amb la normativa administrativa i que, a l'entendre incomplert un dels seus requisits essencials, propugnaven que el concurs quedara desert.

"Esta manera de procedir només pot qualificar-se d'arbitrari i lesiu per a l'interés públic de la municipalitat de Torrevieja i per al particular de la resta de concursants, consumant-se així el delicte de prevaricació", ha subratllat la sala.

A més, apunta que va existir un altre "procedir penalment reprovable" que va consistir en "faltar a la veritat" en assenyalar-se com feta una triple consulta, "mai produïda", a despatxos de reconegut prestigi per a adjudicar un contracte de consultoria externa amb el qual fer front als referits i contraris informes interns.

"FINALITAT CLARAMENT INSTRUMENTAL"

Segons s'especifica en la sentència, la finalitat, "clarament instrumental", va consistir a dotar d'una aparença d'"extra-legalitat, transparència i imparcialitat" al procediment administratiu seguit per a "reforçar" la confiança a l'únic informant extern, el dictamen del qual es va sol·licitar.

"Es tractava, doncs, d'envoltar a este informe extern que anava a servir de suport a la decisió, prèviament adoptada, d'adjudicar a Necso l'anomenat contracte d'escombraries, de les majors garanties de professionalitat i objectivitat", subratlla la sentència.

La sala, igualment, recalca que estes garanties "van contribuir notablement a obviar els informes interns, a defugir les relacions professionals del despatx encarregat de fer l'informe extern amb l'adjudicatària, a dirigir certes voluntats i, clar és, a eludir eventuals i futures impugnacions, materialitzant-se esta conducta, que ho és atemptatòria de diferents béns jurídics, en un delicte de falsedat en concurs medial i al servici de prevaricació".

colaboracio