Publicado 08/04/2021 11:41CET

El Consell aprovarà en el seu pròxim ple els estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

Archivo - Arxiu - El conseller Arcadi Espanya en imatge d'arxiu
GVA - Archivo

   VALÈNCIA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat aquest dijous que el Consell té previst aprovar en la seua pròxima reunió plenària els estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, l'organisme autònom que, amb seu a Elx, s'encarregarà de vetlar per la protecció del sòl no urbanitzable i el respecte a la legalitat urbanística.

   A través dels estatuts s'articula l'organització i funcionament d'aquest organisme i es pot iniciar el procés d'adhesions dels ajuntaments que així ho decidisquen en el ple municipal, segons ha informat la Generalitat.

   Per al conseller, "és fonamental treballar en la reordenació territorial per a protegir el nostre entorn i establir criteris orientatius per a ajudar les administracions, propietaris i professionals a adoptar mesures que disminuïsquen l'impacte mediambiental ocasionat per assentaments residencials en sòl no urbanitzable".

   En aquest sentit, ha recordat que l'Agència Valenciana de Protecció del Territori "serà l'instrument per a exercir la potestat administrativa en matèria de disciplina urbanística i poder generar seguretat jurídica davant herències de propietats o per a dur a terme actuacions en les vivendes, per exemple".

   L'objectiu de l'Agència és "la protecció del sòl rural, entès com un recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, per a evitar tant la irreversibilitat o consolidació de construccions alegals com la creació d'una falsa confiança en la ciutadania", ha assenyalat el conseller.

   A més, ha afegit que, una vegada siga aprovat el marc organitzatiu de l'Agència, es permetrà la tramitació dels procediments de minimització de l'impacte territorial de les vivendes que manquen de títol jurídic habilitant individual o col·lectiu. La minimització és un instrument "indispensable" per a la conservació del territori, ja que la seua finalitat és "disminuir o pal·liar els efectes negatius que produeixen les vivendes construïdes il·legalment en el sòl rural".

ÒRGANS

   Segons estableixen els estatuts, els òrgans directius de l'Agència seran el Consell de Direcció, que és l'òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l'activitat de l'organisme, i la Direcció Gerència. En el Consell de Direcció, que estarà presidit per la secretària autonòmica competent en matèria de territori i urbanisme de la Generalitat, estaran representats els ajuntaments adherits, la Generalitat, i les tres diputacions provincials.

   Per a la incorporació d'un municipi, l'Agència requerirà d'un acord d'adhesió del ple municipal adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser confirmat per la direcció-gerència de l'Agència i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'acord d'adhesió tindrà una vigència de 15 anys i es podrà prorrogar.

   La Direcció Gerència serà l'òrgan executiu, de gestió ordinària de l'organisme i la persona titular serà nomenada i cessada per Decret del Consell, a proposta del conseller de Política Territorial. La Direcció Gerència proposarà un Pla Plurianual de Gestió i un programa anual d'actuació que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Pla d'Inspecció Urbanística.

Contador
colaboracio