Publicado 21/01/2022 14:27

El Consell autoritza l'acord marc per a les comunicacions corporatives i telecomunicacions de la Generalitat

   VALÈNCIA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

   El Consell ha autoritzat el nou Acord marc per a les comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i entitats adherida, el conegut com a projecte Amura, per una durada de cinc anys i amb l'objectiu d'avançar en el canvi tecnològica cap a la digitalització i reduir els costos dels servicis.

   L'acord té la finalitat d'establir les condicions per a la contractació centralitzada de les comunicacions corporatives i de telecomunicacions, així com dels subministraments de comunicacions corporatives de veu i dades i l'accés a Internet, però també de l'administració, explotació, control i manteniment de les infraestructures i de l'equipament en matèria de microinformàtica i dels sistemes d'emmagatzematge.

   En l'actualitat les diferents seus de la Generalitat estan interconnectades formant la Xarxa Corporativa de la Generalitat, que permet l'accés des de totes elles als servicis situats en els CPD corporatius, l'accés a Internet i el transport de tot el trànsit de comunicacions necessari per al bon funcionament dels servicis públics

   En autoritzar aquest acord marc, que substitueix el conegut com a Projecte CESSTIC, el Consell busca gestionar de forma unificada els servicis de comunicacions corporatives i assegurar enllaços i xarxes àgils, segures i avançades per al funcionament òptim de l'Administració, no solament entre els empleats públics, sinó també els destinataris de les mateixes, que són en última instància els ciutadans i ciutadanes.

   El contracte marc AMURA es durà a terme en dos fases. En la primera es determinaran les condicions per a la prestació dels subministraments i servicis procedint a diferenciar els 7 lots per a la connectivitat de seus, servicis de veu, accés a Internet, dispositius mòbils i servicis de governança.

   També es fixaran els preus unitaris de subministraments i servicis associats i se seleccionarà a les empreses que hauran d'oferir els subministraments i servicis objecte de l'acord.

SEGONA FASE

   En la segona fase es concretaran les condicions i obligacions al fet que hauran d'ajustar-se els contractes basats en aquest acord, diferenciant tres formes diferents de contractació en funció del lot.

   El termini de vigència d'aquest acord marc serà de cinc anys a explicar des de la seua formalització. No obstant açò, quan al venciment d'aquest no s'haguera formalitzat el nou acord marc i estiga en risc la continuïtat de la prestació dels servicis com a conseqüència d'esdeveniments imprevisibles, es podrà prorrogar fins a l'aprovació d'un nou acord marc i en tot cas per un període màxim de nou mesos.

   Aquest acord marc, l'autorització del qual únicament regula les condicions per a l'adjudicació dels successius contractes durant la seua vigència, serà d'obligada adhesió per a totes les conselleries i les entitats del Sector Públic Instrumental i per adhesió prèvia voluntària els Organismes Estatutaris, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València, la Fundació ADEIT i la Diputació de València.

colaboracio