Creen tècniques per a detectar residus i contaminants emergents en productes hortofrutícoles, carn i vi

Tècnics d'AINIA en laboratori
AINIA
Actualizado 20/11/2017 18:53:41 CET

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

AINIA centre tecnològic ha desenvolupat diverses tècniques innovadores per a la detecció i quantificació de residus i contaminants emergents en carn, productes hortofrutícoles i vi. El sistema permet conéixer de manera més ràpida i exhaustiva que amb els mètodes tradicionals l'existència de compostos tòxics perjudicials per a la salut i, per exemple, pot detectar fins 700 plaguicides en una mateixa anàlisi.

La xifra d'alertes alimentàries s'incrementa anualment, en 2016 va experimentar un augment de quasi el 10% respecte a l'anterior. Segons l'informe anual del RASFF (Food and Feed Safety Alerts) en 2016, es van produir quasi 3.000 notificacions de les quals més de 800 van ser considerades alertes alimentàries, ha advertit AINIA en un comunicat.

Per açò, assegurar la ingesta d'aliments sans i assegurances és una responsabilitat de les institucions i de la indústria alimentària, i disposar de ferramentes que permeten un control analític capaç d'anticipar i avaluar els riscos emergents en alimentació és important tant des del punt de vista de la salut pública com des de la visió econòmica i empresarial.

El projecte 'Mètodes', en el qual AINIA ha treballat amb set empreses valencianes, se centra en el desenvolupament de tècniques ràpides d'anàlisi física-químics que acceleren la detecció i avaluació de riscos emergents que han sigut seleccionats en funció dels últims requeriments legislatius, alertes recents així com necessitats del mercat.

Esta I+D, basada principalment en tecnologies cromatogràfiques d'última generació, permet la validació precoç de riscos potencials en productes hortofrutícoles, carns i vins, la qual cosa suposa una reducció dels temps d'espera per a l'obtenció de resultats. A més, contribueix a minimitzar el desaprofitament alimentari, ja que facilita l'adopció de mesures correctores, abans que els riscos emergents es convertisquen en crisi alimentàries.

Les empreses dels sectors hortofrutícola i càrnic podran beneficiar-se dels avanços del projecte. Els cellers de vi també podran aplicar els nous sistemes d'anàlisi per a, per exemple, abordar la problemàtica del sabor a suro del vi. Un fenomen relacionat amb la contaminació per anisol que genera importants pèrdues econòmiques en el sector.

colaboracio