Cristiano Ronaldo acudirà dimarts que ve a l'Audiència de Madrid per a ratificar el pacte amb Hisenda

Cristiano Ronaldo
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 18/1/2019 12:32:59CET

La seua defensa sol·licita autorització perquè accedisca a aquesta seu judicial pel garatge

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo acudirà dimarts que ve "personalment" a l'Audiència Provincial de Madrid a ratificar el pacte al que va arribar amb Hisenda per a resoldre l'acusació de la Fiscalia per defraudar 14,7 milions entre els exercicis fiscals de 2011 i 2014, han informat a Europa Press fonts jurídiques.

Davant els magistrats que componen la Secció 17, l'exdavanter del Reial Madrid haurà de reconéixer els delictes fiscals dels quals l'acusa la Fiscalia.

Ho farà a canvi de dos anys de presó sense ingrés a la presó i el pagament d'una multa de quasi 19 milions d'euros, que ja ha sigut liquidada.

La defensa del davanter de la Juventus ha sol·licitat a l'Audiència de Madrid que li permeta accedir pel garatge per a evitar als mitjans, però previsiblement serà denegada, segons han assenyalat fonts jurídiques.

També va demanar sense èxit que el seu client declarara per videoconferència, atés que resideix en la ciutat italiana de Torí. Per açò, el jugador anirà personalment a aquesta seu judicial acompanyat pels seus advocats.

Per a validar l'acord, Ronaldo haurà d'admetre que es va aprofitar d'"una estructura societària creada en 2010 per a ocultar al fisc les rendes generades a Espanya pels drets d'imatge", fets dels quals l'acusa la Fiscalia.

L'acord amb l'Agència Tributària es va forjar el passat estiu i es donava per conclòs tots els seus problemes fiscals, tant per la via penal com per l'administrativa.

DELICTES FISCALS

En el seu escrit d'acusació, al que ha tingut accés Europa Press, el fiscal sol·licita 23 mesos de presó Ronaldo per la comissió de quatre delictes contra la Hisenda Pública relatiu a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) durant els exercicis fiscals que van de l'any 2011 a l'any 2014.

Segons el fiscal, el futbolista va ocasionar un perjuí a la Hisenda Pública 5.717.174 euros. D'aquesta quantitat, a data del passat 13 de juliol l'acusat ha ingressat en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) 5.698.411,70 euros i un altre milió més (1.090.632,41euros) en pagament pels interessos de demora generats fins a eixe dia amb la qual el deute penal, per a la Fiscalia, ha quedat satisfeta.

Segons la Fiscalia, Cristiano Ronaldo va subscriure contracte de treball amb el Reial Madrid el 21 de juny de 2009 motiu pel qual va traslladar tres setmanes després la seua residència a Espanya (6 de Julio de 2.009) fixant el seu domicili a Pozuelo de Alarcón.

Així, des de l'1 de gener de 2.010 el jugador va adquirir la condició de resident fiscal a Espanya, optant expressament l'11 de novembre de 2.011 pel règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats al territori espanyol.

En virtut del com únicament es trobarien gravades a Espanya les rendes obtingudes en territori espanyol, per les quals es tributaria al tipus del 24% en l'exercici 2.011, i al tipus del 24'75% en els exercicis 2.012 a 2.014.

L'escrit d'acusació assenyala que el 12 de desembre de 2008, després de confirmar el Reial Madrid a l'acusats les condicions fixades i, "amb la intenció d'obtindre un benefici fiscal il·lícit quan arribara a Espanya", va simular cedir la totalitat dels seus drets d'imatge a la societat TOLLIN ASSOCIATES LTD, domiciliada en les Illes Verges Britàniques, territori que és considerat com un paradís fiscal, de la qual era soci únic.

Així, mitjançant contracte privat firmat el 20 de desembre de 2.008, en virtut del com cedia la totalitat dels seus drets d'imatge a la societat, es va establir com a contraprestació el pagament de tots els ingressos percebuts per la societat després de deduir 20.000 euros i els gastos en els quals haguera incorregut per la suposada gestió dels drets d'imatge.

Per la seua banda Tollin Associates LTD mitjançant contracte privat de 30 de desembre de 2.008 va cedir l'explotació dels drets d'imatge de l'acusat a la societat Multisport & Image Managemente LTD, domiciliada en Irlanda, "sent aquest la que efectivament es va dedicar a la gestió i explotació dels drets d'imatge de l'acusat", sense que Tollin Associates LTD desenvolupara acció alguna tendent a aquesta explotació.

D'aquesta forma es feia "completament innecessària" la cessió dels seus drets a aquesta última empresa i "solament tenia com finalitat la interposició d'una pantalla per a ocultar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'Espanya la totalitat dels ingressos obtinguts per l'acusat per l'explotació de la seua imatge".

Segons el contracte subscrit, al desembre de 2014 el jugador percebia de Tollin Associates LTD la contraprestació pactada pels rendiments obtinguts entre 2.011 i 2.014, "de manera que es van realitzar pagaments des de la societat a l'obligat tributari en dates 24, 29 i 30 de Desembre de 2.014 per un import total de 78.688.812'96 euros, quantitats totes elles generades durant els citats exercicis com a conseqüència de l'explotació dels drets d'imatge de l'acusat i no incloses en les seues declaracions tributàries dels exercicis corresponents".

La Fiscalia subratlla que "amb la intenció d'obtindre un benefici fiscal il·lícit" l'acusat va voler donar una "aparença de realitat" a l'estructura simulada i que malgrat tindre coneixement de la seua obligació de declarar la totalitat de les rendes en els respectius períodes en què s'hagueren generat a Espanya, "va presentar la seua declaració de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques únicament en l'exercici 2.014".

I ho va fer "consignant unes rendes de font espanyola originades entre els exercicis 2.011 i 2.014 d'11.534.917'06 euros, quan les rendes verdaderament obtingudes de font espanyola van ser de 4.727.065'47 euros en 2.011, de 5.449.323'09 euros en 2.012, de 10.761.581'33 euros en 2.013 i de 13.879.804'57 euros en 2.014".

Així mateix, en aquesta declaració Cristiano Ronaldo, "amb idèntica intenció", va qualificar els rendiments obtinguts com a conseqüència del "simulat" contracte de cessió de drets d'imatge amb Tollin Associates LTD OLLIN com a rendiments del capital mobiliari i no com a rendiments derivats d'activitats econòmiques "amb la finalitat d'evitar indegudament la qualificació com a rendes obtingudes de font espanyola de part dels ingressos obtinguts en el nostre país".

Aquesta circumstància li va permetre disminuir "considerablement "la base imposable a declarar "tenint en compte que els punts de connexió establits per la Llei d'IRNR, article 13 de la llei citada, són inferiors als previstos en el cas de qualificar els citats beneficis com a renda d'activitats econòmiques".

RENDES PER DRETS D'IMATGE

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Pozuelo de Alarcón va instruir la causa per un presumpte delicte contra la Hisenda Pública, davant la possible existència d'una infracció penal prevista i penada en els articles 305 i 305 bis del Codi Penal.

La Fiscalia, en la seua denúncia, subratlla que el denunciat s'ha aprofitat d'una estructura societària creada en 2010 per a ocultar al fisc les rendes generades a Espanya pels drets d'imatge, una cosa que suposa un incompliment "voluntari" i "conscient" de les seues obligacions fiscals a Espanya.

colaboracio