Publicado 30/09/2020 11:35CET

Educació permet a les comunitats autònomes que un alumne puga passar de curs sense límit de suspensos

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, intervé en la roda de premsa posterior a la reunió interministerial conjunta d'Educació i Sanitat del passat 24 de setembre
Pool

El Reial decret Llei delimita a "la durada de la situació excepcional derivada de la pandèmia" l'aplicació de les mesures

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Educació i FP ha deixat en mans de les comunitats autònomes que un alumne passe de curs sense límit d'assignatures suspeses, segons es desprèn del Reial decret Llei pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres i publicat aquest dimecres en el BOE.

El document arreplega modificacions a l'hora d'establir els criteris d'avaluació i promoció en educació primària, secundària i batxillerat, deixant aquest en mans de les administracions autonòmiques i dels centres.

Pel que fa a l'avaluació, el text assenyala que "les Administracions educatives podran autoritzar la modificació dels criteris d'avaluació previstos per a cada curs, i si escau matèria, amb la finalitat de valorar especialment els aprenentatges més rellevants i imprescindibles per a la continuïtat del procés educatiu i la capacitat de l'alumnat per a aprendre per si mateix i per a treballar en equip, i en el cas del batxillerat, per a aplicar els mètodes d'investigació apropiats".

En segon lloc, estableix que els centres, d'acord amb el regulat per la comunitat autònoma, podran modificar els criteris de promoció d'un alumne. "Els centres docents, d'acord amb el regulat per les administracions educatives, podran modificar, de manera excepcional, els criteris de promoció en tots els cursos d'educació primària, i d'educació secundària obligatòria, així com en la corresponent promoció de primer a segon de batxillerat", puntualitza.

I afig que el que es valorarà és l'avaluació global de l'estudiant i no el nombre de matèries suspeses: "La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional que s'adoptarà, en tot cas, de manera col·legiada per l'equip docent en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, globalment considerada, sense que puga ser la causa únicament les possibles matèries que pogueren quedar sense superar en l'educació secundària obligatòria i en el batxillerat".

Segons l'actual Llei d'Educació, els alumnes hauran de repetir curs si hagueren obtingut suspens en tres o més assignatures, o si les matèries amb qualificació negativa foren 'Llengua Castellana i Literatura' i 'Matemàtiques' de forma simultània.

Contador
colaboracio