Actualizado 17/02/2011 20:09 CET

Educació proposa que en centres plurilingües els alumnes puguen elegir fer els exàmens en valencià o castellà

STEPV demana retirar l'ordre per "atemptar contra l'ensenyament en valencià" i Escola presentarà un document "concret i de consens"

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació proposa que en els centres que formen part de la xarxa plurilingüe els alumnes puguen elegir si volen fer les proves oficials en valencià o castellà, amb independència de la llengua en la qual s'impartisca l'assignatura.

Així s'establix a l'esborrany de l'ordre que establix la xarxa de centres plurilingües que ha presentat este dijous l'administració als sindicats en una Mesa Tècnica.

En concret, el document assenyala que "en els centres pertanyents a la xarxa plurilingüe, amb independència de l'idioma que s'impartisca cadascuna de les àrees, matèries o mòduls en les diferents ensenyaments, l'alumnat tindrà dret a fer les proves d'avaluació de caràcter parcial o final en castellà o en valencià, decisió que adoptarà exclusivament el mateix alumne o alumna".

De la mateixa manera, l'ordre --aplicable als centres públics i privats concertats-- explica que esta xarxa estarà constituïda per aquells centres docents de la Comunitat que oferisquen en la seua proposta curricular per a les diferents ensenyaments autoritzades un mínim d'una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en un idioma estranger, preferentment en anglès.

Els centres pertanyents a este col·lectiu, es caracteritzaran per "la coexistència i convivència en el currículum de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i de, com a mínim, una llengua estrangera".

A l'article dedicat als 'Principis generals comuns als centres de la xarxa plurilingüe', s'apunta que hauran de garantir l'equilibri proporcionat i la progressivitat en l'oferta de les diferents àrees, matèries o mòduls de caràcter no lingüístic que s'impartisquen en llengua estrangera.

Alhora, es destaca que "la proposta plurilingüe deurà adaptar-se a la persona i a les seues diferències individuals, reconeixent les potencialitats de cadascun i les seues necessitats específiques". "Des d'este plantejament, es vetllarà pel respecte no només a les necessitats de l'alumnat, sinó també als seus interessos, els seus desitjos i la seua aspiració a aconseguir un desenvolupament ple i integral que possibilite el màxim grau de capacitació lingüística", advertix.

Per la seua banda, afegix, la Conselleria "afavorirà especialment en estos centres el foment de la formació, la investigació, l'experimentació i la innovació educativa, així com l'intercanvi de materials didàctics que servisquen de suport als currículums oficials de les diferents àrees, matèries o mòduls, amb la finalitat de millorar la pràctica docent en relació amb el plurilingüisme".

DISTINTIU "VISIBLE"

Els centres que desitgen formar part de la xarxa hauran de dirigir la seua sol·licitud a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents. Si finalment s'incorporen, la Conselleria distingirà als centres amb un distintiu específic que es col·locarà "en lloc visible".

Després de conèixer el contingut de l'esborrany, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) ha exigit la seua retirada perquè al permetre que l'alumnat puga fer les proves d'avaluació en qualsevol llengua oficial "atempta greument contra els programes lingüístics que han funcionat des de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de l'any 1983 perquè els desvirtuen i no garantixen en absolut l'objectiu d'adquirir les mateixes competències lingüístiques en les dues llengües oficials".

Per al sindicat, esta nova "agressió" s'afegix a la pretensió de la Conselleria de modificar els programes d'incorporació progressiva per a limitar les matèries que s'impartixen en valencià a la pròpia assignatura i, com a màxim, a una altra, quan fins ara es poden estendre a més matèries. Esta modificació passarà dilluns que ve passarà per la Permanent del Consell Escolar de la Comunitat.

Per tant, asseguren des de l'entitat, "l'ensenyament en valencià està assistint a un degoteig d'agressions que s'ha incrementat este últim any". En este sentit, aposta per una "via negociada i consensuada per a implementar un model plurilingüe en l'ensenyament valenciana que no atempte contra la llengua pròpia, en el mateix sentit que aposta Escola Valenciana".

Precisament, Escola Valenciana ha anunciat la presentació d'un document per l'educació plurilingüe "concret, de consens i aplicable a tots els centres". 'Un model d'Educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià' és el títol d'esta iniciativa elaborada per la Unitat per l'Educació Multilingüe i que es donarà a conèixer el pròxim dia 26 de febrer a l'edifici de La Nau de la Universitat de València en un acte on haurà representació de les universitats, sindicats, partits polítics i altres institucions com la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha assenyalat l'entitat cívica.

"RECULADA"

Per a Escola, l'ordre de la Conselleria d'Educació "no resol cap problema i segons l'aplicació que faci cada centre podria significar fins i tot un retrocés en l'adquisició de les competències plurilingües de l'alumnat". Segons Jaume Fullana, portaveu d'educació de l'entitat, la proposta és "superficial i poc concreta", ja que "s'ha d'anar més enllà de penjar plaques a les portes de les escoles".

Un altre "punt feble" de la proposta, segons Escola, és l'avaluació externa, és a dir, els controls que l'administració fa per a comprovar l'eficiència del sistema, ja que la Conselleria "reconeix explícitament en el document que sol preveu avaluacions externes de la llengua estrangera" i que el grau de domini de valencià i castellà "queda exempt d'avaluació per part de l'administració".

colaboracio