Publicado 27/06/2022 16:21

FGV aprova l'OEP de 2022 amb 64 llocs de treball

El Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat aprova l'Oferta d'ocupació Públic de 2022 amb 64 llocs de treball
GVA

   VALÈNCIA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

   El Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública (OEP) de 2022 amb 64 llocs de treball. Les places són per a tallers, maquinistes, caps de circulació, agents d'estacions i reguladors o reguladores de Lloc de Comandament.

   En les pròximes convocatòries de concursos eixiran aquestes places de 2022 i els pendents de 2020 i 2021 que, en el seu conjunt, sumen al voltant de 200, encara que no es realitzaran totes alhora, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

   Els llocs de treball són sis places per a oficials d'Ofici de Taller a València; nou places de maquinistes a València i una altra a Alacant; 10 places de caps de Circulació a València i una altra a Alacant; 29 places d'agents d'estacions a València i tres a Alacant i cinc places de regulador en el Lloc de Comandament de València.

   Es reserva un 10,93 per cent dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (article 64 Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) en les places d'agents d'estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes en l'OEP, set d'elles compliran amb aquesta normativa.

   Així mateix, es contemplaran les mesures i previsions d'adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s'establisquen en condicions concordes amb la seua situació i en termes d'igualtat amb la resta de persones aspirants.

   En l'OEP es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

   L'OEP ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals amb representació en els Comités Provincials d'empresa de FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022. La tramitació de l'OEP requereix, com a requisit previ a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l'autorització de la Direcció general de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda.

   Totes les places que conformen l'OEP formen part de l'actual Relació de Llocs de treball de FGV i, per tant, s'integren la massa salarial de 2022 i compten amb cobertura pressupostària.

colaboracio