Publicado 03/10/2022 16:31

L'UJI incorpora el Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat

Archivo - Arxiu - Campus de la UJI
UNIVERSITAT JAUME I / DAMIÁN LLORENS - Archivo

   CASTELLÓ, 3 Oct. (EUROAP PRESS) - -

   La comunitat investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló explica, des d'aquesta setmana, amb un Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat, així com un renovat Comité d'Ètica i Integritat de la Investigació (CEI), dos estructures de gestió de la investigació que donaran cobertura als principis i compromisos ètics de la institució i del personal investigador i que estan alineats amb el Segell Europeu d'Excel·lència en Recursos Humans d'Investigació (HRS4R).

   A més, aquestes estructures estan inspirades en els principis establits per la UJI en el seu Codi Ètic, el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Investigació (2017), i en el Codi de Conducta per a la Contractació dels Investigadors establit en la Carta Europea de l'Investigador (2006).

   La nova estructura, impulsada des del Vicerectorat d'Investigació en col·laboració amb el projecte europeu ETHNA System, és fruit d'un llarg procés de reflexió i debat en el qual ha participat la comunitat investigadora. El procés, iniciat al gener de 2021 a través d'un llarg procés col·laboratiu, va incloure inicialment les fases de diagnòstic i consulta.

   Així, a través de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), es va consultar a la comunitat investigadora sobre les seues percepcions, coneixements i preocupacions generals sobre qüestions vinculades a l'ètica de la investigació. Una vegada arreplegada aquesta informació, grups d'experts van preparar els primers esborranys de la documentació que posteriorment es va debatre i va revisar en nombroses reunions per a definir el contingut del Codi de Bones Pràctiques, així com les característiques del nou Comité Ètic.

   El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID) estableix els principis ètics i deontològics generals que han de prevaldre en les activitats científiques realitzades en l'universitat pública de Castelló i està estructurat en quatre eixos centrals: integritat, igualtat de gènere, accés obert, i comunicació i compromís públic. L'objectiu d'aquesta guia consisteix a fomentar una investigació honesta i transparent mitjançant una sèrie de compromisos dirigits tant a la universitat com a institució, a la comunitat investigadora i al personal d'investigació.

   El codi s'ha elaborat des del convenciment que una investigació de qualitat s'ha de desenvolupar, necessàriament, en un entorn que incentive les bones pràctiques en matèria d'investigació i en un ambient científic enriquidor, col·laboratiu, amb projecció internacional i centrat en les persones, i que cal afavorir unes condicions laborals saludables en aquest àmbit tan competitiu. Servirà per a orientar a diferents estructures i òrgans encarregats de la gestió de l'ètica de la investigació com el CEI i la Comissió d'Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU).

NOU COMITÉ ÈTIC

   Respecte al nou Comité Ètic, est evoluciona des de l'anterior Comité Deontològic per a adaptar-se a un format de comité genèric, el Comité d'Ètica i Integritat de la Investigació (CEI), que farà de guia de dos altres comités especialitzats com són el Comité d'Ètica de la Investigació amb Éssers humans (CEISH) i el Comité d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA). Aquests comités especialitzats seran els encarregats de la valoració i certificació dels projectes d'investigació i les tesis doctorals d'investigacions amb éssers humans o amb animals.

   Així, la UJI consolidarà una estructura de gobernanza ètica de la institució de manera anàloga a centres líders de l'àmbit nacional i internacional. A més, es compliran les exigències cada vegada més freqüents dels finançadors de la investigació, així com de nombroses publicacions científiques, que demanen aquesta certificació com a condició per a poder obtindre finançament o publicar resultats.

   Aquesta estructura de gobernanza es posa a l'abast de tota la comunitat investigadora i també del personal investigador novell que es forma en el món professional de la investigació en l'Escola de Doctorat, per a orientar la seua tasca professional. És aplicable a totes les disciplines i defineix les responsabilitats de totes les persones que realitzen investigació en la Universitat Jaume I o en el seu nom.