Publicado 01/10/2020 10:52CET

Moncloa recorda que la restricció a la mobilitat és "d'obligat compliment" encara que es votara "en contra"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Moncloa

L'orde fixa un termini màxim de 48 hores per a adoptar les mesures en aquelles comunitats autònomes amb municipis afectats

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moncloa ha explicat que l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d'Actuacions Coordinades en Salut Pública que ix publicat aquest dijous en el Butlletí d'Oficial de l'Estat és "d'obligat compliment" fins i tot per a les comunitats autònomes que van votar "en contra".

En concret, el BOE arreplega l'orde que fa efectives les restriccions de mobilitat aprovades per la majoria de les Comunitats en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), que obliga el Govern autonòmic de Madrid a aplicar-les i restringir les eixides i entrades a la ciutat de Madrid i altres municipis madrilenys que compleixen els criteris fixats.

Des de l'Executiu s'ha insistit que l'obligatorietat de l'acord vé marcada per l'informe de l'Advocacia de l'Estat, que estableix que la norma aplicable en les votacions del CISN és l'article 151 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, que regula aquesta qüestió per a totes les Conferències Sectorials.

"Aquesta llei assenyala que els acords obligaran a totes les comunitats autònomes, encara que voten en contra, si l'Estat exerceix competències de coordinació, com és el cas", han recordat, per a després assenyalar que, a més, aquesta llei "deroga tot allò que resulte incompatible amb ella".

Les mesures que ha publicat aquest dijous el BOE i que van ser aprovades de "forma col·legiada" en el CISN, amb el vot favorable de 13 autonomies, restringiran la mobilitat en els municipis de més de 100.000 habitants amb més de 500 casos de Covid-19 en els últims 14 dies.

Així mateix, el municipi haurà de presentar un percentatge de positivitat en els resultats de les proves diagnòstiques d'infecció activa per COVID-19 realitzades en les dos setmanes prèvies superior al 10%. A més, la comunitat autònoma a la qual pertanga el municipi haurà de tindre una ocupació de llits per pacients en unitats de vigilància intensiva superior al 35% de la dotació habitual.

Si concorren aquestes tres circumstàncies, la mobilitat quedarà restringida excepte para l'assistència a centres, servicis i establiments sanitaris, per al compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials o legals i per a l'assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

L'orde publicada en el BOE fixa que, si a la data de notificació a la comunitat autònoma de la Declaració d'Actuacions Coordinades ja existiren municipis en els quals concorren aquestes circumstàncies, es
"adoptaran els actes i disposicions que resulten precisos per a donar compliment a l'establit en aquesta Declaració en un termini màxim de 48 hores des del moment en el qual es produïsca aquesta notificació".

Contador
colaboracio