Publicado 20/04/2021 13:13CET

Nova sentència del TSJCV contra el Pativel, declarat nul

Archivo - Arxiu - Façana del TSJCV
EUROPA PRESS - Archivo

   VALÈNCIA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

   La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat també el recurs del PP contra el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de Platges de la Comunitat (Pativel) i reitera els arguments per a la seua nul·litat.

   Així es desprèn de la sentència, en la qual el tribunal es pronuncia sobre un recurs del PP contra aquest pla, que ja havia anul·lat després de rebre un escrit contra el mateix --està pendent de la seua resolució ara en el Suprem--. El pla tenia com a objectiu definir i ordenar la infraestructura verda supramunicipal del litoral protegint els seus valors ambientals, territorials, paisatgístics, culturals, educatius i de protecció enfront de riscos naturals i induïts i del canvi climàtic.

   Precisament aquest tribunal ja es va pronunciar sobre el pla, aprovat per decret del Consell el 4 de maig de 2018, i ho va declarar nul sobre la base d'un recurs presentat per una empresa.

   Ara, amb el recurs del PP, la Sala reprodueix en la sentència --que compta amb un vot particular-- els mateixos arguments que va dir en el seu moment per a mantindre la nul·litat del pla: falta d'un estudi economicofinancer i omissió dels preceptius informes en matèria de gènere, família i infància.

   Sobre este tema, recorda --tal com va assenyalar en la seua resolució anterior-- que encara quan l'ordenament urbanístic propi de la Comunitat no exigisca aquest estudi expressament, aquest sí és exigible conforme a diversos preceptes de l'ordenament jurídic estatal i a la doctrina jurisprudencial.

   Sobre la falta d'informes relatius a l'impacte per raó de gènere, la infància, adolescència i família, el tribunal reprodueix que no s'analitzen les conseqüències que el Pativel pot tindre per a la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, la geodiversidad i altres factors.

SUSPENSIÓ DEL TERMINI

   La Generalitat, en el tràmit d'audiència que li va donar la Sala per aquest recurs, va sol·licitar que se suspenguera el termini de dictar sentència fins que fóra ferma la sentència anterior, ja que hi havia un recurs de cassació pendent davant el Tribunal Suprem.

   No obstant açò, la Sala rebutja aquesta petició per no concórrer en el present case els requisits exigits en la llei, tal com s'assenyala en la resolució.

Contador
colaboracio