El risc de pobresa i exclusió empitjora a la Comunitat Valenciana i afecta el 31,3% de la població

Una persona demanant en el carrer
Europa Press - Archivo
Publicado 16/10/2018 15:48:04CET

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El risc de pobresa i exclusió o taxa Arope empitjora a la Comunitat Valenciana i s'ha elevat 0,8 desenes en l'últim any, amb el que ja afecta el 31,3% de la població, segons l'informe de l'EAPN Espanya i EAPN Comunitat Valenciana. En termes absoluts, suposa que una mica més d'1,5 milions de persones residents a la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa i/o exclusió social i que el 13,6% de la població menor de 60 anys viu en llars amb baixa intensitat d'ocupació.

Així mateix, l'informe reflecteix que en 2017 la taxa de pobresa severa es va situar en la Comunitat en el 9,3%, xifra 2,4 punts major que la mitjana estatal i la segona més elevada de les autonomies, solament inferior a Canàries. Aquesta taxa va créixer en l'últim any en 1,5 punts percentuals i va arribar a la xifra més alta de la seua sèrie històrica. Açò suposa que unes 460.000 persones ingressen menys de 355 euros mensuals per unitat de consum.

A Espanya, aquest risc afecta el 26,6% de la població, la qual cosa suposa un total de 12.338.187 persones. La situació més greu la pateixen uns 3,2 milions de persones que viuen en situació de pobresa severa, per davall del llindar del 30% de la mitjana de la renda (355 euros mensuals per a una llar d'una sola persona).

Segons assenyala EAPN Xarxa per la Inclusió Social en el seu VIII Informe 'L'Estat de la Pobresa. Seguiment de l'indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya 2008 - 2017', després d'un descens d'una mica més de quatre punts en dos anys (2015-2016), la taxa Arope a la Comunitat torna a elevar-se i està 4,7 punts percentuals per damunt de la mitjana estatal i a 4,8 punts de la registrada en 2009.

El VIII informe mostra que l'increment de certs indicadors macroeconòmics "només aconsegueix aprofundir les desigualtats i la pobresa severa i no es tradueix en una millora de les condicions de vida de la majoria de les persones a Espanya, incomplint els objectius socials previstos en l'Estratègia Europa 2020".

Respecte a les conseqüències de la crisi econòmica, es destaca el "clar empitjorament" de les condicions de vida de les persones en situació de major vulnerabilitat, "expressat principalment en l'augment de les taxes de pobresa severa i de la bretxa de pobresa, així com en la tendència al creixement de les diferències basades en el gènere i en l'increment de la desigualtat territorial".

A la Comunitat Valenciana, encara que en els dos últims anys la renda mitjana per unitat de consum s'ha incrementat en 1.060 euros, "açò no s'ha traduït en una reducció del risc de pobresa i/o exclusió". Per contra, mentre la dada d'ingrés mitjà millora, la població amb ingressos inferiors a 5.546 euros anuals augmenta 1,1 punts percentuals en 2017 i aconsegueix al 13,9% de la població en el territori.

Així mateix, puja 1,4 punts el nombre de persones els ingressos de les quals estan entre els 5.546 i els 8.143 euros anuals, la qual cosa suposa el 10,4% de la població resident a la Comunitat, uns ingressos que estan encara molt per davall del llindar de pobresa situat en 2017 en 8.522 euros.

53% DONES

En 2017, el 25,6% de les persones residents a la Comunitat es trobava en risc de pobresa, una taxa que s'havia reduït durant dos anys consecutius, encara que es va incrementar aquest últim any en 1,2 punts percentuals. La xifra està quatre punts per damunt de la taxa mitjana d'Espanya. En termes absoluts, suposa 1.264.113 persones vivint sota el llindar de pobresa, que en 2017 es va situar en 8.522 euros anuals. El 53% del total són dones. De fet, eixe increment de huit desenes de la taxa Arope correspon al sexe femení.

En concret, eixa taxa femenina s'ha elevat en dos punts en passar del 30,9 al 32,9% en 2017 mentre que la femenina ha caigut quatre desenes, del 30,1% de 2016 al 29,7% en 2017.

Segons l'entitat, enguany el llindar de pobresa ha augmentat en 314 euros (des dels 8.208 euros de 2016 fins als 8.522 de 2017), la qual cosa significa que totes les persones que guanyen entre eixes dos xifres es comptabilitzen enguany com a pobres sense haver modificat les seues condicions de vida pel que fa a l'any anterior.

En el cas de la Comunitat Valenciana, aquesta qüestió és "especialment rellevant" pel "alt nombre" de persones que estaven en el decil tres de renda per unitat de consum (14,8%), que delimita el llindar de pobresa. "En altres paraules, en la nostra Comunitat hi ha molta gent (entorn del 15%) la renda del qual està molt prop del llindar de pobresa tant per a dalt com per davall, la qual cosa fa que una xicoteta variació del llindar produïsca modificacions importants en la taxa de pobresa", ha alertat l'entitat.

PENSIONS

L'informe reflecteix també que el 32,5% de totes les pensions té un import inferior al llindar de pobresa i que per al 7,9% del total, l'import de la pensió és inferior al llindar de pobresa severa. El document revela que una mica més de 170.000 pensions es troben en el tram immediatament superior al límit del llindar de pobresa, entre 609 i 650 euros, és a dir, un altre 17% de pensionistes està en una posició de "vulnerabilitat límit i a punt de caure en la pobresa".

D'altra banda, segons el seté informe de la Fundació Adecco sobre monoparentalidad i ocupació, el 58% de les famílies monoparentals de la Comunitat Valenciana es troben en risc d'exclusió o pobresa.

colaboracio