Sergi Pérez Serrano, nou gerent de l'IVAM

Publicado 31/7/2019 11:04:13CET
IVAM - Archivo

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sergi Pérez Serrano ha sigut nomenat com a nou gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de València, a proposta de la Presidència del Consell Rector del museu que ostenta el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Després del procés de selecció obert al març, el seu nomenament va ser acordat en el consell de l'IVAM celebrat el passat 4 de juliol, segons la resolució que publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), firmada pel director de la galeria, José Miguel García Cortés.

El contracte laboral de Pérez Serrano es va formalitzar una setmana després, el passat 11 de juliol, sobre la base del Decret 1/2011 del Consell, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional.

Entra a la Gerència de l'IVAM després de l'autorització de la direcció general de Pressupostos de la Generalitat, en compliment del Decret 95/2016 de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental i de conformitat amb la Llei 1/2018 reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern.

La convocatòria del procés de selecció determinava que el nou gerent es vincularia a l'entitat cultural per un contracte d'alta direcció, amb un règim de dedicació exclusiva i unes retribucions equivalents a les previstes en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici.

Aquesta selecció s'ha dut a terme atenent els principis i criteris enumerats en la normativa de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental del Govern valencià.

Com a requisits, titulació oficial universitària superior, solvència acadèmica, professional i tècnica; experiència en l'acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir per part de l'IVAM la seua missió i objectius a través d'una gestió amb indicadors.

També s'ha tingut en compte la capacitat de comunicació i negociació, la formació en igualtat de gènere, el coneixement d'idiomes, especialment de les cooficials de la Comunitat Valenciana, i qualsevol altre mèrit específic relacionat amb les funcions assignades al càrrec de gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern.

Contador
colaboracio