Publicado 25/06/2021 13:14CET

El Suprem confirma la ZAS de Russafa

Archivo - Arxiu - Acció reivindicativa per a reclamar la ZAS en Russafa
REMITIDA PLATAFORMA PER RUSSAFA - Archivo

   VALÈNCIA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

   La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la Zona Acústicament Saturada (ZAS) de Russafa (València) després d'inadmetre el recurs de cassació interposat per la Federació Empresarial d'Hoteleria de València.

   Així ho ha informat Russafa Descansa en un comunicat, que ha indicat que amb aquesta resolució, l'Ajuntament de València haurà d'iniciar el procediment de declaració de Russafa com ZAS promogut per l'AV Russafa Descansa.

   Per a açò, l'associació requerirà l'execució de la sentència, de 10 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tan prompte com els horaris i aforaments dels grans responsables de la ZAS de Russafa --discoteques, discopubs i altres locals amb ambientació musical-- no es troben limitats per la normativa Covid.

   Aquesta sentència del tribunal valencià va ordenar a l'Ajuntament que disposara per a Russafa els mesuraments representatius previstos en l'apartat 3 de l'annex V del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de Planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, a fi d'iniciar l'expedient de declaració del barri de Russafa com ZAS.

   La sentència ja va declarar nul·la, per contrària a dret, la resolució municipal de 2 d'agost de 2017, que no va estimar procedent l'inici d'un estudi sonométrico previ tendent a la declaració de ZAS en la zona de Russafa.

   Així, va fallar i va deixar sense efecte la sentència de 30 d'octubre de 2018, dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 6 de València.

ZAS ÀMPLIA

   Després de les resolucions, Russafa Descansa reclamarà una ZAS àmplia en la seua delimitació i el més restrictiva possible amb mesuraments representatius, que no podran ser homologats tècnicament a partir de sonòmetres situats en Russafa per la regidoria de Qualitat Acústica de l'Ajuntament de València en una pastisseria, una tenda de portes i armaris, un garatge o una tenda de llums allunyats deliberadament per aquest consistori de les activitats legalment qualificades com a molestes per sorolls i vibracions.

   Aquesta associació veïnal reclamarà una ZAS àmplia en la seua delimitació. La zona compresa entre els carrers Gibraltar i Filipines, les avingudes de Peris i Valero i Regne de València, i la gran via Germanías, el considerat Pla Especial de Protecció de Russafa.

   Així mateix, Russafa Descana exigirà una ZAS el més restrictiva possible per a la recuperació dels nivells de qualitat acústica establits en la normativa autonòmica i local. Aquesta associació reclamarà, entre altres mesures efectives i d'abast, la limitació i reducció del règim d'horaris --especialment de la minoria hostelera més responsable de la ZAS, discoteques, discopubs i altres locals amb ambientació musical--, l'establiment de límits d'emissió sonora més restrictius que els generals, els preceptius informes favorables en auditories acústica, la inspecció i control dels limitadors de decibels dels locals amb ambientació musical, la revisió de totes les llicències, les distàncies màximes entre establiments públics, incloses les densitats que van limitar l'obertura de nous locals hostelers.

   Des de l'entitat han informat que "lamentablement" bastants dels veïns que han col·laborat en aquest llarg procés judicial van renunciar fa anys contra la seua voluntat a viure en aquest barri per la saturació acústica i el desemparament municipal en la ciutat de València. En tot aquest procés iniciat a mitjan 2017, Russafa Descansa ha hagut de sufragar recursos administratius i judicials, demandes i pericials pels seus propis mitjans.

   Ara, el Tribunal Suprem imposa costes processals a la recurrent --Federació Empresarial d'Hoteleria de València--. Russafa Descansa cobrarà 1.500 euros per costes processals i l'Ajuntament de València cobrarà 500 euros en presentar-se com a part personada i recorreguda.

colaboracio