Publicado 29/09/2022 13:03

La taxa d'absentisme se situa en el 6,1% a la Comunitat Valenciana en el segon trimestre, amb un lleuger descens

Archivo -  Gent treballant, en una imatge d'arxiu.
EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La taxa d'absentisme a la Comunitat Valenciana es va situar en el 6,1 per cent en el segon trimestre de l'any, 0,2 punts percentuals menys interanual.

En el conjunt de l'Estat, la taxa va aplegar al 6,5% en el segon trimestre de 2022, un punt percentual per davall del trimestre anterior, encara que 0,1 punts percentuals per damunt del segon trimestre de 2021, segons l''Informe trimestral: absentisme laboral i sinistralitat', elaborat per Adecco.

L'absentisme laboral per incapacitat temporal entre abril i juny va registrar una taxa del 5,1%, 0,8 punts percentuals per davall de les dades del trimestre anterior.

Per comunitats autònomes, les taxes més altes es registren a Canàries, amb un 7,5%, i a Galícia, del 7,4%. En el cas de les illes, eixa taxa cau 2,2 punts percentuals interanuals, mentre que a Galícia augmenta 1 punt percentual en un any.

Les autonomies amb les taxes d'absentisme més baixes són Balears, amb un 4,9%, on a més s'observa un descens interanual de 2,9 punts percentuals, i Extremadura, amb un 5,9%, mig punt percentual més que fa un any.

Adecco també analitza en aquest informe l'absentisme per sectors, amb servicis com el més afectat, amb una taxa del 7,5% en el segon trimestre de 2022. La indústria, amb una taxa del 6,7%, i la construcció, amb un 5%, també registren xifres elevades.

Aquests tres sectors també mostren taxes elevades en el cas de l'absentisme laboral per incapacitat temporal. Així, en el segon trimestre el sector servicis va tindre una taxa del 5,9%, la Indústria, un 5%, i la construcció, un 4%.

En el desglossament per activitats, l'absentisme laboral és més fort en l'assistència en establiments residencials, amb una taxa de l'11,3%, i en el d'activitats de servicis socials sense allotjament, amb 10,9% en el segon trimestre.

Per contra, les taxes més baixes estan en les activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical, amb un 3,2%, i en activitats relacionades amb l'ocupació, del 3,3%.

AUGMENTA LA SINISTRALITAT LABORAL

Adecco inclou en l'informe trimestral les dades relatives a la sinistralitat laboral, amb una incidència de 234 accidentats per cada 100.000 habitants en jornada de treball en el segon trimestre, un 19% més que en el mateix període de l'any anterior.

En el cas dels accidents in itínere, es van produir 32 accidents per cada 100.000 habitants, amb un augment del 22% pel que fa a 2021.

Més del 99% dels accidents en jornada de treball són de caràcter lleu (141.788 accidents), una xifra similar que en in itinere amb un 98,7% (19.456 accidents).

Els accidents mortals en jornada de treball van disminuir fins al 0,1% (+6% interanual), que suposen 145 accidents, i van augmentar fins al 0,2% in itínere (+25% interanual) amb 40 accidents, segons Adecco.

Les comunitats autònomes més afectades per la sinistralitat laboral són Cantàbria, amb una incidència de 420 accidents per cada 100.000 habitants, seguida de La Rioja, amb 372 per cada 100.000 habitants, i Balears, amb 353 per cada 100.000 habitants.

La incidència d'accidents in itínere és major a Balears, amb 46 accidents per cada 100.000 habitants; Catalunya, 41 per cada 100.000 habitants; i Andalusia, 37 per cada 100.000 habitants.

El sector més afectat per la incidència d'accidents és Construcció, amb 521 per cada 100.000 habitants, i el menys el sector Servicis, amb 174 per cada 100.000 habitants.

Les xifres d'incidència d'accidents per coronavirus queda en 18 per cada 100.000 persones. Les comunitats autònomes amb major incidència d'accidents amb baixa per coronavirus en el segon trimestre va ser Cantàbria, amb 200 per cada 100.000 habitants.