Publicado 17/05/2022 11:38

El TSJCV declara nul·la l'exclusió de CSIF en la composició de la comissió per a la reversió de servicis públics

   VALÈNCIA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat que la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va vulnerar els drets a la llibertat sindical i a la igualtat de tracte de CSIF en la creació de la Comissió d'Estudi i Debat per a la Reversió dels Servicis Públics Externalitzats i, en conseqüència, declara nul·la la part de la resolució en la qual omet al sindicat en la composició d'aquesta comissió.

   D'aquesta manera, la secció quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV estima així parcialment la demanda interposada per CSIF contra la resolució del 30 de juny de 2021 en la qual es creava aquesta comissió en ser exclòs de la seua composició malgrat tindre el 28 per cent de representació.

   El sindicat va al·legar que "l'exclusió, donada la consideració de sindicat representatiu de CSIF de conformitat amb l'establit en l'article 7.2 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, infringeix el dret a la igualtat de tracte establit en l'article 14 de la Constitució Espanyola, i el de llibertat sindical de l'article 28.1 de la mateixa".

   En eixe sentit, l'alt tribunal assenyala que l'exclusió del sindicat 'ab initio' "no estava justificada" ja que, recorda, la Llei de Funció Pública atorga drets a altres organitzacions sindicals que, no sent de major representativitat, estan legitimades per a exercitar, en aquest àmbit funcional i territorial, les funcions i facultats com les previstes de la Comissió i, sobre aquest tema, recalca que la norma citada no afirma "s'atendrà exclusivament als criteris de representativitat...".

   A més, recorda que la diferència de tracte entre sindicats és "incompatible" amb els articles 14 i 28.1 de la Constitució Espanyola sempre que la desigualtat estiga desproveïda d'una justificació objectiva i raonable, com en el present cas. Així, assenyala que, en aquesta resolució, l'administració no ha oferit justificació alguna sobre aquest tema.

   No obstant açò, el TSJCV rebutja les pretensions de CSIF relatives a la pretesa nul·litat de totes les sessions, acords i conclusions que haja pogut celebrar o adoptar des de la seua creació la citada Comissió en considerar que el sindicat "no ha acreditat en quina mesura aquestes sessions, acords o conclusions han pogut perjudicar els seus interessos legítims o produït perjuís d'impossible reparació".

   Així mateix, els desestima "pel principi de conservació d'actes i tràmits atés que tampoc s'ha provat ni sol·licitat prova sobre aquells actes que el seu contingut no s'haguera mantingut igual de no haver-se comès la infracció declarada".

   Davant aquesta resolució, CSIF assenyala que el TSJCV deixa clar en el seu dictamen que "de conformitat amb la normativa sindical transcrita i la prova practicada, la posició de part legitimada a l'organització sindical CSIF per a participar com a interlocutors en la determinació de les condicions de treball en les Administracions públiques a través dels oportuns procediments de consulta o negociació, resulta més que evident".