AMPL.- El ple aprova iniciar la tramitació parlamentària del Decret turístic com projecte de llei


Actualizado 24/2/2009 17:59:38 CET

El PP aprecia "la bondat de determinats articles" tot i que critica les "moltíssimes carències" que provoquen que el projecte "necessiti moltes reformes"

PALMA DE MALLORCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament va aprovar avui per assentiment iniciar la tramitació parlamentària com a Projecte de Llei del Decret de mesures urgents per a l'impuls de l'economia de les illes, de manera que els partits podran fer les seves propostes amb la finalitat d'ampliar i millorar la futura normativa, que preveu, entre d'altres mesures, avantatges per a la renovació i rehabilitació de la planta hotelera de les Balears.

Prèviament a aquesta votació, es va portar a terme una altra en què es va aprovar amb 30 vots a favor de PSIB, Bloc i Grup Mixt i 29 abstencions del PP la validació del Decret, que ha rebut així el vistiplau de la Cambra per poder seguir el seu curs.

Cap recordar que una altra de les condicions previstes en el Decret és la declaració d'interès autonòmic o insular de les actuacions que s'acullin a la iniciativa, el que permetrà simplificar i agilitar les inversions, de manera que aquestes tindran un caràcter preferent unit a la reducció general de terminis, especialment en els àmbits de l'urbanisme i el medi ambient.

Durant el debat de la iniciativa, el conseller de Turisme, Miquel Nadal, ha assenyalat que aquest projecte, nascut "del més ampli acord polític i social aconseguit els últims anys", serà un instrument "eficaç" per impulsar la inversió productiva a les illes i ha destacat que la regió balear serà pionera, d'aquesta manera, en la posada en marxa de mesures "realistes" anticrisi, "modernitzadores i liberalitzadores", el que es convertirà "en la clau de l'èxit per ser model d'actuació d'altres Comunitats".

Nadal va recalcar alhora la necessitat de "ser atrevits a l'hora de prendre decisions en moments difícils", a través del foment de la competitivitat, les inversions, la creació de llocs de treball, el creixement de l'economia i la generació de riquesa. "Ens trobem en una etapa de dificultats i en un canvi de cicle econòmic, i cal acceptar els reptes del futur amb capacitat i decisió", va incidir el titular de Turisme.

Al mateix temps, va advocar liderar actuacions "enèrgiques per temperar els efectes devastadors de la crisi", perquè considera que l'arxipèlag té la capacitat de "sortir de totes les crisis amb rapidesa", perquè va manifestar que les condicions econòmiques de les Balears són "més positives" que les d'altres autonomies, amb un nivell de desocupació més baix i altres índexs que "inviten a cert optimisme".

En el torn d'intervencions dels grups parlamentaris, el diputat del PP Francesc Fiol, va recalcar la necessitat de desenvolupar polítiques que vagin en la línia de les determinades en el decret, i alhora ha assenyalat que l'article 17 és "la raó de ser" de la normativa, tot i que ha assenyalat que el seu grup presentarà correccions a aquest punt concret perquè es compti amb els Ajuntaments i Consells Insulars a l'hora de determinar les autoritzacions precises per a la millora dels establiments.

Tal com ja va comentar ahir, s'aprecia "la bondat de determinats articles", malgrat les "moltíssimes carències" que provoquen que el decret "necessiti moltes reformes", i entre les possibilitats que estudia la seva formació està la de plantejar mitjançant una esmena que s'inclogui la legalització de la situació del camp de golf de Son Baco, a Campos (Mallorca), a fi de donar suport a una infraestructura "lligada al turisme i que té totes les benediccions normatives".

Fiol ha afirmat alhora que altres correccions aniran destinades a l'adequació del Decret als interessos dels diversos sectors productius de les illes, com els relacionats amb el comerç, l'agricultura i la ramaderia.

Per la seva banda, la diputada socialista Aina Crespí, ha destacat que es tracta d'un instrument que reactivarà l'economia en el seu conjunt i ha destacat el consens que ha caracteritzat a la seva tramitació. També es va referir al seu caràcter "excepcional" per la situació en la qual s'ha plantejat.

En aquesta mateixa línia es va pronunciar el portaveu del Bloc, Biel Barceló, qui ha subratllat que el Decret pretén contribuir a reactivar l'activitat econòmica amb inversions públiques i privades, objectius "raonables i oportuns", i va recalcar la importància de modernitzar el sector turística. Altres fins és afrontar la regularització de places, millorar zones madures i agilitar procediments administratius.

"Aquest projecte suposa un gran avanç però queda molt per fer", va puntualitzar el portaveu nacionalista, qui ha afirmat que la tramitació del Decret no ha estat exempta de "polèmiques i dificultats malgrat compartir els objectius", perquè va advocar per estudiar altres mesures alternatives a aquesta normativa per ajudar als sectors que es vegin afectats per l'actual situació.

Mentrestant, el diputat del Grup Mixt Josep Mayans va anunciar que presentarà algunes esmenes al decret tot i que ha destacat que aquest hagi estat impulsat "d'acord amb criteris de pacte polític i pensant en la seva aplicació fàcil i efectiva, malgrat que necessiti algunes modificacions".

CONTINGUT DEL DECRET

Entre d'altres aspectes, estableix un termini de vuit mesos perquè els establiments puguin legalitzar les places turístiques alegals, per a la qual cosa hauran de pagar 4.000 euros per plaça al respectiu Consell Insular, el que suposaria que a Mallorca es podria obtenir entre 70 i 90 milions d'euros, amb la finalitat de destinar-los a la millora de les zones turístiques.

També limita el creixement en superfície dels establiments turístics a un 10 %, perquè puguin millorar les seves instal·lacions amb gimnasos, spas o piscines cobertes. Respecte al creixement en altura, només es permetrà per construir la caixa de l'ascensor o de l'escala. Una altra de les avantatges d'aquesta iniciativa és l'agilitació i la simplificació dels tràmits turístics per portar a terme inversions en els establiments, ja que si fins ara requerien d'una autorització prèvia i una altra d'activitat, a partir d'ara només cal una autorització sectorial única.

En concret, el títol I del Decret aborda l'agilitació i simplificació dels procediments administratius -el que inclou les inversions de caràcter autonòmic-, l'II se centra en la implantació de noves activitats econòmiques i empresarials o professionals, i l'III estableix les mesures en matèria de turisme, com la regularització de les places i els plans per a la millora de les infraestructures.