AENA adjudica els espais comercials dels aeroports a través de concurs públic

Actualizado 30/7/2008 20:34:36 CET
Actualizado 30/7/2008 20:34:36 CET

AENA adjudica els espais comercials dels aeroports a través de concurs públic

PALMA DE MALLORCA, 30 de juliol (EUROPA PRESS)

AENA ha informat avui que l'adjudicació dels espais comercials ubicats en els aeroports es realitza través de concurs públic, tenint en compte allò disposat a la Llei de Patrimoni de l'Estat, la Llei de Defensa de la Competència i la resta de normes vigents. Això suposa l'aplicació plena de la lliure concurrència i la màxima transparència.

En un comunicat, AENA va explicar que en el cas de l'Expedient PMI/007/08 'Concessió d'un local destinat a l'explotació de l'activitat de productes típics mallorquins a l'Aeroport de Palma de Mallorca' "s'han seguit també aquests requisits".

"L'adjudicatària, Promocions Nou Món Balear S..AS'una empresa amb domicili social a Balears, que compleix tots els requisits legals i administratius per optar a aquesta concessió, entre d'altres, la inscripció en el registre mercantil de l'activitat de la qual és objecte aquesta concessió", va assegurar AENA.

Alhora, AENA va ressaltar que l'empresa adjudicatària ha presentat la millor oferta, segons les bases del concurs.

"D'acord amb el que s'estableix en el contracte, l'empresa adjudicatària posarà a la venda productes de manufactura balear, de manera que la seva activitat contribuirà a mantenir la producció d'aquest tipus de béns i a la seva promoció entre els passatgers de l'aeroport", va concloure.