El Govern crea la Comissió contra la Violència a l'Esport

El Govern crea la Comissió contra la Violència en l'Esport
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Publicado 15/4/2019 16:44:04CET

Es pretén prevenir qualsevol manifestació de violència, racisme o xenofòbia

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituït aquest dilluns la Comissió contra la Violència en l'Esport de Balears, que comptarà amb una web pròpia i tindrà per prevenir qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia en activitats o competicions esportives.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, es tracta d'un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció general d'Esports i Joventut i la seva constitució està prevista a l'article 100 i següents de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de Balears.

Les funcions de la Comissió seràn la d'elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència, el racisme i la xenofòbia a l'esport.

També s'encarregarà de recollir, analitzar i publicar anualment les dades sobre la violència, el racisme i la xenofòbia en les competicions esportives, a més de promoure accions de prevenció i divulgar-les mitjançant campanyes de publicitat.

La Comissió proporcionarà a les federacions, clubs i altres entitats esportives les recomanacions que puguin facilitar la prevenció de la violència a l'esport i instarà als ajuntaments i les federacions a adoptar codis ètics que promoguin els valors en l'esport, així com la incoació d'expedients disciplinaris i sancionadors en matèria de violència esportiva.

La Comissió pretén arbitrar mesures per impedir l'entrada als espectacles a persones que puguin provocar situacions de violència.

Els ajuntaments i les federacions esportives hauran de comunicar a la Comissió contra la Violència en l'Esport la proposta de les activitats i competicions esportives que puguin ser considerades d'alt risc amb una antelació mínima de deu dies, excepte els casos excepcionals i justificats que no es puguin preveure amb antelació.

La Comissió adoptarà les mesures especials de prevenció contra la violència i de seguretat, d'acord amb el qual estableix la normativa vigent.

Finalment, en la primera reunió de la Comissió s'ha informat que, per primera vegada, està ja en procés una sanció a un aficiona per una conducta antiesportiva.

Contador