El Govern incrementa un 18,8% el pressupost màxim per traslladar els llots de Ferreries

Publicado 13/9/2019 12:46:31CET

MENORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern d'aquest divendres ha autoritzat aquest divendres a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) a aprovar l'expedient de despesa corresponent a la contractació del servei de condicionament, retirada, transport i disposició final dels llots acumulats en les llacunes de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Ferreries. La despesa màxima autoritzada és de 2,36 milions d'euros i el termini d'execució serà de 12 mesos.

Aquesta despesa màxima autoritzada comporta un increment del 18,18 per cent del pressupost del servei anteriorment licitat, que va ser declarat desert una vegada que es va esgotar el termini de presentació d'ofertes sense que es presentés cap.

Des del Govern ha recordat que en 1987 l'Ajuntament de Ferreries va promoure la construcció de la primera EDAR del municipi, consistent en un sistema de llacunatge natural de dues línies de tractament, amb un total de cinc llacunes i una superfície d'uns 26.010 metres quadrats.

L'Ajuntament de Ferreries va gestionar la depuradora fins al 31 de desembre de 2005. La titularitat de la gestió va passar a Abaqua l'1 de gener de 2006, d'acord amb el conveni de col·laboració formalitzat el 14 de desembre de 2005.

Durant l'any 2007 es va produir un important moviment del vessant de la muntanya que va afectar les llacunes 1A i 1B, la qual cosa va fer recomanable replantejar la solució inicialment projectada per remodelar l'EDAR. El 22 d'octubre de 2007, l'Ajuntament de Ferreries va manifestar la seva conformitat amb un canvi d'ubicació de l'estació i amb la formalització d'un nou conveni de col·laboració.

Les obres de construcció de la nova EDAR de Ferreries es van iniciar el 14 de gener de 2014. El mes de març de 2014, d'acord amb el que es preveia en el projecte, es va dur a terme una campanya de presa de mostres dels llots de les llacunes per confirmar la viabilitat de la valorització agrícola. Els resultats dels assajos d'aquesta campanya van posar de manifest la presència de metalls pesants per sobre dels valors legalment admissibles.

En un primer moment, es va optar per deshidratar, pretratar i dipositar els llots en el mateix emplaçament de l'estació. Davant la negativa de l'Ajuntament, no obstant això, el març de 2017 la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca, el Consell de Menorca i el consistori van acordar traslladar els llots fora de l'illa.

Contador