2 de abril de 2020
 
Actualizado 24/11/2008 18:12:53 +00:00 CET

L'oficina de la Dóna d'Eivissa atén 234 dones víctimes de violència masclista des de començaments d'any

EIVISSA, 24 de novembre (EUROPA PRESS)

El programa d'atenció a les víctimes de violència masclista de l'oficina de la Dóna d'Eivissa va atendre 234 dones des de començaments d'any, fet que suposa un increment respecte les 231 del 2007. D'aquestes, 42 van ser ateses en el programa d'allotjament de llars d'acollida per una estada mitjana de 46,40 dies, mentre que en el passat exercici eren 50 les dones que rebien aquest servei amb una estada mitjana de 19,30 dies.

La major part de les atencions responen a maltractaments físics i psíquics que copen un 66,67 % del total, al correspondre a 156 dones, seguides del maltractament psíquic que suposa un 29,05 % (68 dones), i de les agressions sexuals que representen el 4,28 amb 10 casos atesos.

Per edats, van precisar un 38,03 % de les atencions les dones entre els 31 i 40 anys d'edat, seguides del col·lectiu entre 16 i 30 anys, que suposen un 30,34 de les atencions, i les de 41 a 50 anys que van ser el 9,83 %.

Es tracta d'unes dades que va oferir avui la coordinadora de l'Oficina de la Dóna del Consell d'Eivissa, Olga Guerra, amb motiu del Dia Mundial Contra la Violència contra les dones que se celebra demà.