Actualizado 30/09/2008 20:27 CET

PGE.-Carreteres, ferrocarril i les actuacions en matèria de costa i aigua destaquen en la inversió per Balears

MADRID, 30 de setembre (EUROPA PRESS)

La inversió territorial de l'Estat a Balears tindrà entre els projectes destacats el desenvolupament dels convenis subscrits com el cas del de carreteres amb els Consells o el de ferrocarril, juntament amb tota una sèrie d'actuacions en matèria de Medi Ambient, Costa i la gestió d'aigua.

Així, la inversió programada per l'acord de carreteres puja a 52 milions d'euros, dels quals la pràctica totalitat, és a dir, 47,7 milions d'euros es dedicaran a projectes viaris a Mallorca, mentre que Menorca tindrà tres milions d'euros. Actualment, els Consells d'Eivissa i Menorca estan negociant amb Foment la millora dels acords del 2007.

El Govern també aportarà una inversió destinada al desplegament del conveni de ferrocarril de les illes, que comptarà aquest any amb una quantia estimada d'aproximadament 25 milions d'euros. A més, a manera de compensació del fet insular es destinaran 26,3 milions d'euros en finançament sanitari. Cap recordar que el projecte pressupostari tindrà un període parlamentari de tramitació per la seva aprovació, en què es poden introduir esmenes.

En matèria d'aigua, el Govern estableix una despesa de fons per a 2009 de 10,4 milions d'euros per infraestructures hidràuliques a Balears, així com vuit milions d'euros en execució del conveni d'obres hidràuliques a l'arxipèlag. També el Pla Nacional de Qualitat de les Aigües tindrà un import d'1,5 milions d'euros.

En actuació en matèria de costes, l'executiu planteja una inversió de 9,6 milions per mitjà de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa, finalitat de la qual serà invertir en noves infraestructures i béns destinats a l'ús general, juntament amb el finançament del control de regressió de la costa de les illes, amb una quantitat d'1,7 milions d'euros.

Per reposició de platges i conservació del litoral, les illes tindran pressupostats prop de 3,4 milions d'euros, juntament amb els 1,8 milions d'euros per invertir en béns i infraestructures per a l'ús general en Parcs Nacionals.

La inversió per al projecte de parador de turisme a Eivissa tindrà un increment d'inversió estatal d'un milió d'euros, en passar dels tres milions en el present any a una programació de quatre milions per a un projecte que té un cost aproximat de 20 milions d'euros. També destaquen els projectes en museus i centres culturals a Balears.