El Col·legi de Graduats Socials crea la primera Oficina Juridicolaboral per orientar gratuïtament al ciutadà


Francisco Navarro Y Frrancisco Cabello.
EUROPA PRESS
Actualizado 30/5/2011 16:47:04 CET

Els graduats socials intenten acostar postures entre les parts enfrontades per evitar acudir als tribunals

PALMA DE MALLORCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Graduats Socials de Balears ha creat l'Oficina d'orientació juridicolaboral per oferir assessorament en matèria de dret laboral al ciutadà de manera gratuïta, l'únic servei d'aquestes característiques que s'ofereix a les illes.

Dimecres que ve el Col·legi de Graduats Socials portarà a terme una jornada de portes obertes en què atendran els dubtes i consultes dels ciutadans en aquesta matèria. Aquesta iniciativa ha estat presentada als mitjans pel president d'aquest organisme, Francisco Navarro, i pel vicepresident, Francisco Cabello.

És la tercera vegada que es fa aquesta jornada de portes obertes a Mallorca i la segona a Eivissa. L'any passat van acudir a aquest servei un total de 102 persones a l'illa més gran i 85 en 2009. El Col·legi espera mantenir la participació i, fins i tot, augmentar-la atenent a l'increment de la conflictivitat laboral derivat de la crisi econòmica.

Segons ha explicat Navarro, la jornada de portes obertes, en què participaran uns 40 professionals qualificats a Mallorca i 15 a Eivissa, servirà també per donar a conèixer l'oficina d'orientació que acaben de posar en marxa.

En aquest servei s'oferirà assessorament gratuït sobre acomiadaments, jubilacions, atur i ajudes socials, reclamacions salarials, demandes laborals, invalidesa, conciliació de vida laboral i familiar, així com altres problemes laborals.

La idea és que sigui una oficina permanent en la qual els ciutadans puguin tenir un primer assessorament respecte al seu problema en un termini "breu". Navarro ha assenyalat que, en el cas que es precisi d'una atenció més detinguda, es facilita a la persona un llistat de professionals qualificats als quals pot acudir.

PAPER MEDIADOR

Navarro ha explicat que el graduat social és una figura experta en dret laboral i seguretat social. El president del Col·legi ha incidit que la seva orientació sol estendre a la mediació amb caràcter preventiu amb l'objectiu d'evitar "saturar" els tribunals. En aquest sentit, ha apuntat que l'acumulació de causes en els jutjat està provocant que es donin cites per a 2013.

A més, ha dit que la major part de les consultes que els fan han de veure amb impagament de salaris, reclamacions contractuals o acomiadaments, entre d'altres.

SERVEI EN EXPANSIÓ DES DE LA CRISI

Navarro ha assenyalat que l'activitat dels graduats socials no s'ha vist molt afectada des del començament de la crisi, sinó més aviat el contrari, ja que a l'augmentar la litigiositat laboral hi ha més persones que precisen dels seus serveis.

El Col·legi de Graduats de Balears té gairebé 800 associats a les illes i atenen a prop del 80% de les petites i mitjanes empreses.