Actualizado 30/07/2021 13:14 CET

EAEn 225.600dik gora eraikin zeuden 2020an, ia %60 etxebizitzak

Archivo - Etxebizitzak
GOBIERNO VASCO / MIKEL ARRAZOLA - Archivo

BILBO, 30 (EUROPA PRESS)

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 225.679 eraikin zeuden 2020. urtean, eta haietatik %58,7k etxebizitzak baino ez zituzten, %21,9 erabilera mistokoak ziren, hau da, etxebizitzak eta lokalak zituen, eta gainerako %19,5 lokalak baino ez ziren, Eustat euskal estatistika erakundearen datuen arabera.

Lurralde historikoka, Araban, hamar eraikinetik seik etxebizitza erabilera baino ez zuten (30.649 unitate); Bizkaiak 62.455 etxebizitza eraikin zituen (%59,3), eta Gipuzkoak 39.334 (%55,4). Etxebizitza eta lokal gisa erabiltzeari dagokionez, Bizkaia (%24,2) eta Gipuzkoa (%23,3) nabarmendu ziren, hamar eraikinetik bik erabilera mistoa baitzuten. Soilik lokalak zituzten eraikinak direla eta, Araba nabarmendu zen, 11.402 unitaterekin (%23,1).

Hiriburuak direla eta, Gasteizen 14.533 eraikin zeuden 2020an, Bilbon 12.535 eta Donostian 13.415. Eraikinaren xedearen araberako unitateen banaketan, Bilbo eta Gasteiz nabarmendu ziren erabilera mistoagatik (%57,5 eta %37,7, hurrenez hurren); Donostia soilik etxebizitzen eraikinen (%52,6) eta lokalak soilik dituztenen (%20,1) portzentajeetan nabarmendu zen.

Bestalde, eraikinen tipologiaren arabera, bizitegikoak nabarmendu ziren: hamar eraikinetik zortzi (181.757 unitate). Ondoren zeuden industrialak (17.974 eraikin, %8), komertzialak (5.475 unitate, %2,4) eta bulegoetakoak (4.637 eraikin, %2,1). Zifra txikiagoak zeuden kirol eta ikuskizunen eraikinetan (3.485 eraikin, %1,5), erlijiozkoetan (2.860 zentro, %1,3) eta kulturaletan (2.459 eraikin, %1,1); ostalaritzakoak (1.086) eta osasun eta gizarte zerbitzuetakoak (844) ziren zerrendako azkenak (%0,9).

Eraikinen %2k baino gutxiagok hamar solairu edo gehiago zituzten EAEn, baita sestra gaineko solairuak eta sestra azpikoak kontuan hartuta ere, sotoak eta beheko solairu estaliak barne, garajeak edo trastelekuak izanez gero. Solairu bateko, 2-3 solairutako eta 4-9 solairutako eraikinen kopuruak antzekoak ziren: %27,7, %38,9 eta %31,5, hurrenez hurren.

Hamar solairuko eta gehiagoko eraikinak 4.348 ziren, eta zazpi udalerrik baino ez zituzten mota horretako 100 eraikin baino gehiago: Bilbok (1.510), Donostiak (711), Gasteizek (665), Barakaldok (254), Basaurik (148), Santurtzik (104) eta Portugaletek (100).