As comisións para a reforma da Atención Primaria botan a andar integradas por máis de 200 profesionais

Publicado 23/07/2019 19:37:29CET
REMITIDA - Archivo

   Os membros das comisións foron propostos por sindicatos, asociacións, colexios, sociedades científicas ou a Fegamp

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   As 15 comisións encargadas de abordar a reforma do sistema de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde (Sergas) celebraron este martes a súa primeira reunión en Santiago de Compostela, segundo informa a Consellería de Sanidade nun comunicado.

   Estas comisións están integradas por máis de 200 profesionais, dos cales un 25,5% foron elixidos os sindicatos, un 35% a proposta das asociacións profesionais e sociedades científicas e un 11% polos colexios profesionais. Ademais, tamén hai representantes designados pola Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

   A constitución destes grupos de traballo acordados polos membros do Consello Técnico de Atención Primaria é unha medida incluída no Plan de Atención Primaria e nos acordos coas organizacións sindicais.

   Así, das 15 comisións que este martes botaron a andar, oito traballarán na definición dunha carteira de servizos das categorías profesionais de médicos, persoal de enfermaría, farmacéuticos, fisioterapias, matronas, traballadoras sociais, odontólogos e persoal administrativo.

   O resto de grupos, formados por unha media de 14 profesionais, abordarán a elaboración do mapa de competencias dos diferentes estamentos, a coordinación entre os niveis asistenciais, a potenciación das actividades de prevención da saúde ou a prescrición "eficiente" de medicamentos e probas diagnósticas, entre outras cuestións.

   Tamén existen comisións que teñen como obxectivo mellorar as cuestións relativas á xestión da incapacidade temporal, a formación e docencia; e a análise demográfica e a avaliación das necesidades asistenciais.

   De entre todos os grupos, o que conta cun maior número de membros é o dedicado á coordinación entre niveis asistenciais, integrado por un total de 19 profesionais.

Contador