Publicado 03/01/2019 12:08:31 +01:00CET

Baixan os fogares que chegan con dificultade ou moita dificultade a fin de mes en Galicia até o 46,1%

Familia con bebé
EP

O 53,9% restante teñen facilidade ou moita facilidade para afrontar o período

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Os fogares galegos que chegan con dificultade ou moita dificultade a fin de mes experimentaron un descenso en máis de seis puntos a peche de ano, até situarse, en total, no 46,12%.

De acordo coa enquisa conxuntural de fogares do Instituto Galego de Estatística (IGE), os que chegan con dificultade a fin de mes pasaron de representar o 45,38% do total no cuarto trimestre de 2017 ao 40,25% no mesmo período de 2018, o que supón unha diminución de 5,13 puntos.

Os que pasan moita dificultade alcanzaban o 6,98% do total no catro trimestre de 2017 e ao peche de 2018 supuxeron o 5,87%, o que significa unha porcentaxe 1,11 puntos inferior.

Ao lado contrario, os fogares da comunidade galega que chegan con facilidade ou moita facilidade a fin de mes supoñen un 53,87% do total, algo máis de seis puntos por encima do dato co que acabou 2017.

Con respecto ao trimestre anterior, evolución que destaca a Xunta a través dunha nota de prensa, produciuse unha diminución de 6,25 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes.

Tamén diminúe, en 2,69 puntos, a porcentaxe de fogares que chega con moita dificultade ao último día do mes. Aumenta, pola contra, o de fogares que chega con dificultade a fin de mes, en 8,94 puntos.

MEDIDAS

A enquisa do IGE mostra que o 23,13% dos fogares galegos non se permitiu ningún extra no tres últimos meses (considerado como gasto para vacacións ou viaxes, imprevistos, grandes compras, extras de alimentación, roupa e calzado, novos servizos para o fogar, saír a cear, ir ao cinema, etcétera).

O 11,51% dos fogares galegos cambiou os seus hábitos de compra, ao pasar a adquirir marcas brancas, produtos en oferta, etcétera no catro trimestre. Esta foi a medida económica máis habitual para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos neste período. Ademais, o 10,48% dos fogares galegos diminuíu outros gastos comúns como roupa e calzado, transporte, etcétera.

O 63,54% dos fogares galegos pensa saír a cear, a cafetarías, ir ao cinema ou ao teatro no próximos tres meses; o 62,79% facer algún extra en produtos de alimentación, o 39,3% aforrar algo de diñeiro e o 11,84% realizar algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado.

O 18,61% está a pagar a vivenda principal na que habita, o 10,73% o coche e o 1,67% unha segunda vivenda. Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, aumentou en 0,8 puntos a porcentaxe de fogares que está a pagar a súa vivenda habitual.

CONFIANZA

No cuarto trimestre de 2018, o indicador de confianza do consumidor reflicte un valor de -11,53 puntos, 2,14 puntos por baixo do referido ao trimestre anterior.

Diminuíron tres do catro indicadores parciais de perspectivas de evolución: o de desemprego foi o que rexistrou un maior descenso, de 3,43 puntos; seguido do de situación económica en Galicia, con 3,01 puntos menos e do de situación financeira persoal, con 2,32 puntos. O indicador de capacidade futura de aforro aumentou, pola contra, 0,19 puntos.

O indicador de confianza do consumidor varía en función do intervalo de ingresos do fogar e así os que teñen menos ingresos medios mensuais son os que presentan valores máis baixos.

No caso de fogares con menos de 600 euros ao mes, sitúase en -24,26; mentres, entre os que gañan máis de 3.000, este indicador alcanza 14,47 puntos.