Empresarios coruñeses alertan da "forte dependencia" do sector servizos e piden unha "maior industrialización"

Publicado 23/07/2019 14:54:50CET
PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

   Aseguran que a industria xera "contratos máis estables" en comparación co turismo, que ofrece contratos "temporais"

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Empresarios da provincia da Coruña alertaron este martes da "forte dependencia" do sector servizos nas catro provincias galegas, principalmente na Coruña e Pontevedra, onde representa o 74% e o 68,7% do Valor Engadido Bruto (VEB), respectivamente, polo que pediron unha "maior industrialización" da economía.

   Así o fixeron na presentación do III Informe de Conxuntura Económica (ICE) elaborado polo Club Financeiro de Santiago e o Club Financeiro Atlántico, o cal mostra unha "caída sistemática" do sector industrial. Segundo as súas cifras, das 245.658 empresas con actividade na Comunidade galega, só un 6% pertence ao sector industrial.

   "É fundamental aumentar o peso da industria e promover a súa diversificación máis aló do sector téxtil e da automoción. Os expertos recomendan pór o foco en áreas produtivas con forte compoñente de I+D+i que, ademais, poidan ser unha saída laboral para o capital humano de alta cualificación que xeran as universidades galegas", insistiron.

   Entre as liñas de actuación propostas polos autores do informe para fomentar a industrialización de Galicia figura a promoción de clústers no sector primario.

   Os expertos apuntaron, tamén, á necesidade de favorecer o acceso a chan industrial en condicións "vantaxosas" para a localización e implantación de empresas na provincia, ademais de promover a simplificación na tramitación administrativa e a seguridade xurídica.

SECTOR SERVIZOS

   Os datos de ambos os clubs financeiros apuntan que nas comarcas da Coruña e de Santiago o sector servizos supera o 80% do VEB total. A economía da comarca herculina céntrase no comercio, o transporte e a hostalaría, mentres que a de Compostela está orientada á madeira, o papel e os mobles.

   Das 66.620 prazas turísticas rexistradas na provincia, un 24% atópase na comarca de Santiago, e un 18% na da Coruña. As comarcas de Fisterra, Barbanza, Ferrol e Bergantiños están por encima do 5% da oferta total da Coruña. Pola súa banda, a oferta das comarcas de Xallas e A Barcala non alcanza o 1% do total. Así, o turismo revélase como un sector en "constante crecemento".

   "O mercado laboral é clave para que as familias, as parellas decidan ter fillos", destacou Maite Cancelo, profesora titular de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

   Así, insistiu na necesidade de crear emprego industrial xa que xera "contratos máis estables", así como "salarios maiores", en comparación co turismo, que ofrece contratos "máis temporais" e con "menos estabilidade".

INTERNACIONALIZACIÓN

   En relación ao volume das exportacións, a provincia coruñesa achegou o 51,2% do total galego en 2018. O groso das mesmas (61,3%) diríxese cara a países da zona euro, aínda que esa porcentaxe amplíase se se inclúen todos os países da Unión Europea (79%).

   Non entanto, os expertos consideran que debe ser "un reto" mellorar as relacións comerciais con países emerxentes, como China ou México, que unicamente representan o 1% das exportacións actuais, así como outros como Rusia, India ou Brasil, "pola elevada potencialidade que ofrecen debido ao tamaño dos seus mercados".

   A Coruña presenta unha elevada concentración das súas exportacións no sector téxtil, como consecuencia do peso da multinacional Inditex, que supón máis do 44,7% das vendas ao exterior da provincia.

"FEMINIZACIÓN" DO PARO

   Os datos sobre o mercado de traballo na provincia da Coruña durante os últimos anos (2010-2018) reflicten "un panorama xeral de mellora como consecuencia da redución dos niveis de paro e dun aumento da contratación", especialmente no bienio 2016-2017.

   En termos absolutos, a maior caída do número de parados rexistrouse nas comarcas da Coruña, Ferrol e Santiago. Con todo, Terra de Soneira presenta o maior descenso relativo, cunha diminución do 41,38%.

   Aínda así, a redución dos niveis de desemprego presenta unha evolución desigual entre homes e mulleres. En 2010, as mulleres supuñan o 54% do total de parados. Oito anos máis tarde, esta cifra aumentou tres puntos porcentuais.

   Por franxas de idade, o paro rexistrado decreceu desde 2010 entre homes e mulleres menores de 45 anos, pero aumentou entre as persoas que superan esa idade. O ICE conclúe que o perfil de persona parada na provincia da Coruña corresponde ao dunha muller de entre 40 e 44 anos, con estudos secundarios e vinculada ao sector servizos.

PACTO DEMOGRÁFICO

   Os autores deste estudo avogaron pola necesidade dun "gran pacto demográfico" a nivel nacional e autonómico que teña en conta as características específicas de Galicia, incluíndo algúns aspectos como a retención do talento e o apoio á natalidade.

   Todo iso debido a que A Coruña e Santiago son as únicas comarcas da provincia que gañaron poboación desde 2010. Aínda así, a provincia concentra o 41,4% dos habitantes de Galicia, pero nos últimos anos rexistrou unha perda "significativa" de residentes, con 27.107 persoas menos que en 2010.

   Entre outros datos, o PIB por habitante na provincia é superior ao da media galega, alcanzando os 24.000 euros. Ademais, o peso da provincia herculina no PIB é superior ao que representa en poboación: achega o 41,2% de poboación e o 46,3% do PIB galego.

PENSIÓNS MEDIAS

   No mesmo informe, os club financeiros tamén destacan que o número de pensionistas na provincia da Coruña é de 261.798 a data de 2017. Desde 2011, esta cifra aumentou un 5,8% de media.

   O importe medio das pensións, tomando como base o ano 2017, é de 927,40 euros, aínda que presenta diferenzas "relevantes" entre as súas comarcas, oscilando entre os 625,99 de Xallas e os 1.133 euros de Eume.

GASTO PÚBLICO

   Sobre o gasto público dos municipios, Cancelo sinalou que constataron unha "forte contracción" dos recursos administrativos polas facendas locais até o ano 2012 e unha "lixeira recuperación" nos últimos anos.

   "Os concellos tentaron paliar a caída dos seus ingresos, derivada da crise económica e das medidas de consolidación orzamentaria, recorrendo ao imposto sobre bens inmobles. Isto é así especialmente no caso dos máis urbanos, como A Coruña e Santiago, os cales presentan ingresos en termos por habitante que superan con fartura a media provincial e de Galicia", explicou Maite Cancelo.

   Polo que respecta ao endebedamento municipal, os club financeiros destacaron a súa "importante redución" entre 2010 e 2017. "Aínda que, evidéncianse fortes diferenzas entre municipios, sobresaíndo os concellos de Santiago (272 euros), A Coruña (272 euros) e Carral (364 euros)", sentenciou.