30 de març de 2020
 
Actualizado 28/2/2008 20:50:18 CET

La comissió permanent del Consell Social de la Llengua Catalana debat crear una Comissió de Toponímia a Balears

PALMA DE MALLORCA, 28 de febrer (EUROPA PRESS)

La comissió permanent del Consell Social de la Llengua, reunida avui per primera vegada després que el passat 13 de desembre reprengués la seva activitat, va debatre la creació d'una Comissió de Toponímia com a òrgan d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de les Balears.

En el decurs de la sessió, que es va portar a terme a la seu de la Conselleria d'Educació i Cultura i que va ser presidida per la titular d'aquest departament, Bárbara Galmés, es va presentar una proposta per crear la Comissió de Toponímia de les Balears.

L'estructura d'aquest òrgan, de caràcter assessor, quedaria conformada de la següent manera: la presidència recauria en el director o la directora general de Política Lingüística; la vicepresidència, en el vicerector responsable de normalització lingüística de la Universitat dels Illes Balears; i la secretaria, en la cap de servei de la Direcció general de Política Lingüística.

Pel que fa als vocals, hauria un representant per cadascuna de les entitats o institucions següents: gabinet d'Onomàstica de la UIB, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació; el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d'Eivissa, el Consell Insular de Formentera, l'Institut Cartogràfic Nacional, l'Institut d'Estudis Catalans. Així s'escolliria un màxim de sis vocals designats per la Direcció general de Política Lingüística entre experts de reconegut prestigi en matèria de toponímia i llengua catalana.

A més d'aquesta proposta, durant la reunió també es va debatre altres qüestions com l'adhesió a l'any Internacional de les Llengües.

Alhora, també van acudir a l'acte la rectora de la Universitat dels Illes Balears, Montserrat Casas; la regidora de Cultura d'Ajuntament de Palma, Nanda Ramon; la directora general de Política Lingüística, Margalida Tous; el cap de servei de la Direcció general Política Lingüística (en qualitat de secretari), Bartomeu Abrines; el representant del grup Parlamentari del Bloc per Mallorca, Eduard Riudavets; el director del departament de Filologia de la UIB, Joan Mas Vives; el representant de l'OCB, Tomeu Martí; i la representant sindical, Júlia Sánchez; i Gabriel Bibiloni.

La Comissió permanent del Consell Social de la Llengua té com funcions principals l'elaboració del pla d'actuacions i la memòria anual d'aquest òrgan, fer el seguiment de l'aplicació del pla d'actuacions i assessorar sobre les modificacions d'aquest pla, i fer el seguiment dels treballs de les ponències.