El Pla de Mobilitat del Govern considera 105 al·legacions de les 137 presentades

Carretera Manacor
Europa Press - Archivo
Publicado 27/12/2018 20:21:57CET

   Fa especial esment a la necessitat d'impulsar els plans de mobilitat en zones d'afluència turística

   PALMA DE MALLORCA, 27 Des. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha informat que el Pla Director Sectorial de Mobilitat ha acceptat o considerat 105 al·legacions de les 137 presentades. Ara, haurà de passar l'avaluació ambiental i es preveu la seva aprovació en el primer trimestre de 2019.

   Segons han informat des d'aquest departament del Govern, al finalitzar el termini d'exposició pública el setembre passat s'havien presentat escrits d'al·legació per part de 25 entitats o particulars.

   En conjunt, s'han valorat un total de 137 aportacions, de les quals 22 s'han acceptat totalment; 14 s'han acceptat parcialment i 69 han estat aclariments o eren matisos de propostes ja incloses en el pla. Les 32 restants finalment no s'han acceptat.

   Una vegada acabada la revisió de la documentació del pla, així com l'informe ambiental, des de la Direcció general s'ha remès a la Comissió Balear de Medi ambient perquè es pugui procedir a l'últim tràmit d'avaluació ambiental, per la qual cosa es preveu que el Consell de Govern pugui aprovar el pla de forma definitiva entre els primers mesos de 2019.

   En relació a les mesures de la Línia 1 --dirigides a ampliar la xarxa de transport públic--, la que més aportacions ha rebut, les al·legacions acceptades fan referència als següents aspectes: coordinar la creació de carrils-bus d'entrada a l'estació d'autobusos intermodal de la Plaça d'Espanya de Palma amb l'Ajuntament de Palma, i no descartar cap de les possibles vies d'accés, han detallat.

   Alhora, fa referència concreta a la necessitat que el Pla de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Palma concreti i defineixi els punts d'accés intermodal entorn de la Via de Cintura.

   Unes altres de les mesures són ajustar la proposta del carril Bus-Vao d'Eivissa a Santa Eulària, segons la proposta del Consell d'Eivissa; incorporar l'estació de busos de Santa Eulària com a nova proposta d'actuació i preveure possibles corredors amb possibilitats d'implantar transport públic d'alta capacitat.

   Entre altres mesures, també es demana que s'incorporin com a mesures prioritàries en matèria ferroviària la creació d'un baixador del tren a la zona propera a l'Hospital d'Inca i la creació d'un aparcament dissuasori entorn de l'estació d'És Caülls i que es promoguin l'aixecament de prohibicions de trànsit per als busos del TIB entre parades en un mateix municipi, sempre d'acord amb els ajuntaments afectats.

   També es demana que s'especifiqui la necessitat de millorar la compatibilitat entre l'ús del tren i les bicicletes, ampliant els horaris per poder portar bicis als trens, i habilitant més espais per a bicis tant en les estacions i voltants com a l'interior dels trens.

   Unes altres de les mesures fan referència a definir la necessitat que tots els plans jeràrquicament vinculats al Pla Director (plans de carreteres, plans de mobilitat a escala insular i municipal) hauran d'adaptar-se una vegada estigui aprovat definitivament.

   Així mateix, es fa especial esment a la necessitat d'impulsar els plans de mobilitat en zones d'afluència turística; i al fet que es controli el grau d'ocupació dels aparcaments en grans pols d'atracció turística (com les platges), per informar als usuaris abans que accedeixin.

Contador