Publicado 18/09/2020 18:10CET

Barceló replica als MIR que en una negociació ha d'existir voluntat d'arribar a acords "per les dos parts"

Protesta dels MIR enfront del Palau de la Generalitat
COMITÉ DE HUELGA MIR CV

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha replicat al comité de vaga dels MIR que en una negociació "ha d'existir voluntat d'arribar a acords per les dos parts" i sobre aquest tema ha afirmat que el
70% de les reivindicacions dels residents "ja estan reconegudes i s'estan aplicant a la Comunitat Valenciana".

Barceló ha emès un comunicat després que els MIR demanaren intercessió del president de la Generalitat, Ximo Puig, i dels tres partits que sustenta el Govern del Botànic perquè Barceló, "desbloquege" unes negociacions que permeten desconvocar una parada indefinida que hui compleix 60 dies ja que els residents mantenen que fins ara solament els ha convocat a "una falsa negociació" davant la proximitat del juí contra Conselleria per vulneració del Dret Fonamental a la Vaga.

Sobre aquest tema, la consellera ha afirmat la seua voluntat d'aconseguir acords amb el comité de vaga "des d'un primer moment" perquè "l'objectiu sempre ha sigut el d'obrir un espai de diàleg, que sempre seguirà obert, i dirigir les reivindicacions que plantejaven cap a un marc legal que oferira seguretat jurídica".

No obstant açò, ha insistit que "en una negociació ha d'existir voluntat d'arribar a acords per les dos parts". "Des d'aquesta Conselleria sempre s'han tingut en compte les reivindicacions dels metges residents, ja que no són el futur, sinó part ja del sistema públic sanitari. Ho demostra el fet que moltes de les seues reivindicacions ja s'aplicaven a la Comunitat Valenciana", ha apuntat.

De fet, ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana, el 70% de les reivindicacions que ha plantejat el comité de vaga, ja estan "reconegudes i s'estan aplicant", entre elles, "el descans obligatori de 36 hores després de la realització de guàrdia en dissabte i després de guàrdia de 24 hores, així com el descans mínim de 12 hores entre jornades, i també la jornada laboral ordinària màxima de 37,5 hores i la cotització de les hores de guàrdies mèdiques".

A més, ha afirmat que compten amb l'exempció o reducció de nombre de guàrdies durant 12 mesos si es té fills de menys d'un any (tant pares com mares), tal com es reconeix per al personal estatutari. A més, cobren el 100% de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa i, en cas de baixa laboral, cobren 54 hores de guàrdia en les mateixes condicions reconegudes al personal estatutari.

Barceló ha explicat que els MIR "sempre" estan supervisats per un adjunt o una adjunta especialista i compten amb "els materials adequats i homologats per a la correcta assistència sanitària com qualsevol empleat". També estan coberts per un segur de responsabilitat civil, com la resta del personal, i una baixa laboral per contagi o aïllament està considerada com a baixa per malaltia professional. Així mateix, a la Comunitat Valenciana està establida una ràtio màxima de 4 residents per adjunt amb un màxim d'un R1 (resident de primer any).

SENSE COMPETÈNCIES

No obstant açò, ha afirmat que en la negociació hi ha una sèrie de reivindicacions no disponibles per part de la Conselleria de Sanitat, en tractar-se de característiques o requisits que ja venen establides en el RD 1146/2006 i, per tant, són d'àmbit estatal.

Entre elles, ha citat l'equiparació salarial amb les altres comunitats autònomes. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia que "millor" retribució ofereix en el còmput total de retribucions. A més, ha afirmat que ha sigut la Comunitat Valenciana la que ha plantejat al Ministeri de Sanitat la creació d'un fòrum estatal en el qual s'aborde la millora de les retribucions de manera unificada a tota Espanya.

COMPROMISOS DE CONSELLERIA

Dins del marc de la negociació, la Conselleria s'ha compromès a traslladar al fòrum autonòmic per a la seua aprovació les següents mesures: espais de descans dignes durant les guàrdies, cinc guàrdies obligatòries al mes, com a màxim, en qualsevol programa formatiu sense sobrepassar voluntàriament les set guàrdies al mes tot açò en còmput semestral.

A més, un màxim d'un diumenge i un dissabte per cada 7 guàrdies, la creació d'un òrgan supervisor de les condicions de treball dels i les MIR, l'abonament de dietes en les guàrdies d'Atenció Primària com la resta de personal, dia de lliurança addicional després de la guàrdia de diumenge i festius, i una hora de reducció de jornada per a la conciliació de la vida familiar. La Conselleria ha proposat que aquesta es realitze sense minvament retributiu.

colaboracio