CCOO interposa una demanda perquè Sanitat aplique "la mateixa legislació sobre jornada a tot el seu personal"

Seu de la Conselleria de Sanitat
GOOGE MAPS
Publicado: miércoles, 30 noviembre 2022 11:46

   VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO PV, ha interposat una demanda contra la Conselleria de Sanitat davant el Tribunal Superior de justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè es reconega que el decret de jornada, pel qual es regula al personal estatutari, és aplicable també a les persones treballadores laborals a extingir que han sigut subrogades.

   Segons afirma el sindicat en un comunicat, després de les recuperacions dels servicis i Departaments privatitzats per part de la Conselleria de Sanitat, que van començar a l'abril de 2018, conflueixen dos règims jurídics diferents, l'estatutari i el laboral a extingir, la qual cosa porta al fet que convisquen dos sistemes de treball dispars per a exercir la mateixa activitat. "Açò ocasiona molts conflictes en el dia a dia i dificultats en la gestió, en ser complicat combinar les condicions laborals diferents", asseveren.

   CCOO reclama que "es complisca amb la normativa vigent, ja que el mateix Decret 137/2003 --conegut com el decret de jornada-- estableix que és aplicable a tot el personal que guarde dependència orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat, independentment del seu règim jurídic, com és el cas ara del personal laboral a extingir".

   "Segons va reconéixer la pròpia Conselleria amb el decret de jornada, un mateix ocupador no pot establir sistemes de treball diferents per a segons quin treballadors/es, com s'ha demostrat aquests cinc anys des que es va produir la reversió de la Ribera. Eixes diferències creen desigualtat, generen incidències en la gestió del torn diari, dificulten la concessió de permisos i dies lliures i incrementen les càrregues de treball dels gestors/es i del personal. Tot açò ocasiona un ambient laboral tibant entre les persones treballadores, ja que algunes creuen que els seus drets van en detriment respecte a la resta", incideixen.

   Per a CCOO, és "primordial" l'aplicació del decret de jornada a tota la seua plantilla, ja que "cada vegada hi ha més personal laboral a extingir en diferents departaments de salut de tota la Comunitat Valenciana: la Ribera, Torrevella, ressonàncies i farmàcies sociosanitàries. Hi ha aproximadament uns 2.500 laborals a extingir amb diferents convenis d'aplicació, la qual cosa dificulta la gestió i organització del treball".

   Agreguen que, "després del fracàs en les taules de negociació i davant la negativa de la Conselleria de Sanitat de reconéixer el dret d'aplicació del decret de jornada per als laborals a extingir", CCOO ha procedit a interposar la demanda amb la finalitat de que "el reconeixement d'aplicació d'aquest decret supose posar fi al conflicte diari, aconseguir l'homogeneïtzació de les condicions laborals i apostar per una nova regulació que realment integre al personal laboral a extingir en l'Administració pública".