Publicado 21/04/2021 10:47CET

Convocades ajudes de fins 60.000 euros per a empreses i entitats que participen en el programa europeu Horitzó 2020

Archivo - Arxive - Bitllets d'euro
EUROPA PRESS - Archivo

    VALÈNCIA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria d'Hisenda concedirà ajudes extra per un màxim 60.000 euros a aquelles empreses i entitats de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes en el marc del programa europeu Horitzó 2020, en concret en les línies de lideratge industrial, innovació per a pimes i reptes socials, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

   Les subvencions regulades en aquesta convocatòria es refereixen a la part no cofinançada dels projectes europeus aprovats i van destinades a fomentar la participació de les entitats i empreses. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia demà dijous 22 d'abril i finalitza el 21 de maig, segons informen fonts de la Generalitat.

   Així, podran finançar-se amb aquestes ajudes, sempre que estiguen directament relacionats amb l'objecte del projecte i siguen indispensables per a la seua execució, els gastos de personal, incloent salaris, impostos i pagaments a la seguretat social. També es podran finançar els gastos en viatges, allotjaments i dietes i els gastos derivats de servicis tècnics i professionals, tals com a gastos financers, d'assessoria jurídica, notarials i registrals, pericials i d'administració, entre uns altres.

   Sobre aquest tema, el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo Navarro, ha explicat que amb aquestes ajudes la Generalitat vol completar amb una subvenció la part d'un projecte europeu que li suposa un desemborsament a l'entitat que no està finançada per la UE.

   "Els fons europeus constitueixen una oportunitat excepcional i ara, amb aquestes ajudes de la Generalitat, els avantatges de participar en una convocatòria europea s'amplien", ha destacat.

   L'import global màxim que es destinarà per a aquestes subvencions ascendeix a un milió d'euros provinents de fons propis de la Generalitat. Aquest import podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, ampliació o incorporació de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria. En llaures a aconseguir una major eficiència i eficàcia, la convocatòria és totalment electrònica, consolidant així l'administració sense papers.

   Pròximament se celebrarà un Infoday organitzat per la Direcció general de Fons Europeus per a presentar i explicar la convocatòria a aquelles entitats que estiguen interessades a sol·licitar aquestes subvencions, segons les mateixes font.

GRADACIÓ DE LES AJUDES

   La quantitat subvencionable es determinarà segons el grau de cofinançament europeu dels projectes, de manera que, a menor grau de finançament, major podrà ser aquesta ajuda de la Generalitat.

   D'eixa manera, si l'entitat beneficiària té una taxa de cofinançament europeu major o igual al 20% i menor del 66%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 30% de la part no cofinançada, amb un límit de 60.000 euros per projecte.

   Si l'entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 66% i menor al 80%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 20% de la part no cofinançada, amb un límit de 30.000 euros per projecte.

   Finalment, si l'entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 80%, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 10% de la part no cofinançada, amb un límit de 15.000 euros per projecte.

   Aquestes subvencions es consideren compatibles amb altres subvencions o ajudes procedents d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, que perseguisquen la mateixa finalitat sempre que el conjunt total no supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Contador
colaboracio