El DOGV publica les bases del concurs per a la direcció d'À Punt i demà arranca el termini de 30 dies per a postular-se

Publicado 20/11/2019 11:16:04CET
Càmera i micro d'À Punt
À PUNT MÈDIA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dimecres la resolució amb les bases de la convocatòria del concurs per a designar la persona que ocuparà la Direcció general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, que actualment ostenta Empar Marco, i un dia després, aquest dijous, s'obrirà el termini de 30 dies per a presentar les candidatures.

Seran analitzades en una primera fase per la comissió de valoració --formada per cinc membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació incloent el president d'aquest òrgan-- i aquesta seleccionarà com a màxim tres de les propostes que passaran a una segona fase. En eixa fase se'ls realitzarà una entrevista personal pel Consell Rector sobre la base dels projectes que presenten i els seus respectius currículum vitae.

En la valoració final, el projecte suposarà un 50% i el currículum juntament amb l'entrevista un altre 50%. La convocatòria podria declarar-se deserta si la comissió de valoració considera que cap dels candidats s'adecua als requisits del lloc.

El Consell Rector, per majoria de tres cinquens, seleccionarà a la persona triada, que haurà de comparéixer davant la comissió de radiotelevisió de les Corts, on es valorarà la seua idoneïtat per al càrrec i s'aprovarà o no eixa proposta. La concessió d'eixa idoneïtat requereix de majoria absoluta.

La convocatòria recorda que les funcions de la direcció general són, entre d'altres, exercir la direcció executiva i representació de la CVMV, proposar el nomenament i el cessament del personal directiu de les societats depenents, la direcció del personal, decidir sobre els continguts i ordenar la programació, executar les decisions de contractacions acordades pel Consell Rector o autoritzar pagaments i despeses.

El nou o la nova directora general tindrà un contracte d'alta direcció que es regirà per la normativa que regula al personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. El nomenament serà per un període de tres anys i exigirà dedicació exclusiva.

Entre els requisits que han de reunir els aspirants estan, entre d'altres, tindre almenys una titulació universitària amb nivell de grau o equivalent; posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques, acreditar experiència en l'àmbit de la comunicació en els seus diferents àmbits professionals; acreditar experiència en la gestió en funcions d'administració, alta direcció, control o assessorament en entitats públiques o privades; conéixer les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i conéixer el context social, cultural, econòmic i polític.

Els aspirants hauran de remetre tres sobres, un amb l'acreditació dels requisits, un altre amb el seu projecte d'actuació --en el qual hauran de definir els objectius, línies d'actuació i estratègies d'implementació, incloent la valoració de la situació dels mitjans públics de la Generalitat i propostes de millora, tot açò adequat a la realitat pressupostària-- amb un màxim de 10 folis i un tercer sobre amb el currículum.

En el cas del projecte, a les tres persones seleccionades en la primera fase per a passar a l'entrevista se'ls donarà un termini de 15 dies naturals per a desenvolupar el document fins a un màxim de 50 folis.

Contador
colaboracio