Publicado 03/12/2021 15:55CET

Els centres diürns per a persones amb diversitat funcional amb vacunació alta tindran presencialitat total

   VALÈNCIA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

   Els centres diürns dirigits a persones amb diversitat funcional i salut mental amb alta cobertura de vacunació hauran de garantir l'atenció presencial de totes les persones usuàries sense torns.

   Així, figura en la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat per la qual s'estableix el pla d'actuació davant la pandèmia causada per la COVID-19 en els recursos i que ha ratificat aquest divendres el Ple del Consell.

   La resolució actualitza la normativa i estableix que les visites a aquests centres de familiars o altres persones alienes hauran de complir les exigències determinades per la Conselleria de Sanitat respecte a la seua situació enfront de la COVID-19, ja siga el seu estat vacunal, de recuperació o posseir una prova diagnòstica negativa.

   S'introdueix una nova categorització en la qual es considerarà un centre residencial amb alta cobertura quan més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (1 o 2 dosi més el temps indicat segons la vacuna rebuda). Per davall d'açò, és un centre amb baixa cobertura de vacunació.

   En el cas dels d'alta cobertura la capacitat d'atenció del centre serà del cent per cent de les persones usuàries, en aquells amb baixa cobertura que no puguen garantir les mesures de distància de seguretat, se seguirà amb l'organització de torns rotatius i es marcarà en el pla d'atenció la ràtio establida en cadascun dels torns rotatoris.

MENJADOR I EIXIDES VACACIONALS

   La resolució també actualitza la normativa per als menjadors dels centres d'atenció diürna, i estableix que en aquells casos en els quals totes les persones pertanguen a un mateix grup de convivència estable no serà necessari mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres. En la resta de casos si que es mantindrà.

   Així mateix, quan en un mateix torn de menjador participe més d'un grup de convivència estable hauran de mantindre una distància d'1,5 metres entre els grups.

   Una altra de les novetats es troba en les eixides vacacionals, que fins ara eren d'un mínim de 7 dies, i ara es redueix a 4, en aquells casos en els quals el municipi on es troba el centre està en nivell d'alerta 0 o 1. Per a nivells d'alerta superiors la persona resident haurà de comptar amb la pauta de vacunació completa, o la seua eixida haurà de ser per un període de més de 7 dies.

   Aquesta reducció en el nombre de dies que componen una eixida vacacional té per objecte facilitar que les persones que es troben en un centre residencial puguen desplaçar-se a les seues llars amb les seues famílies per a gaudir del Nadal.

   Les eixides no podran realitzar-se en el cas que en el domicili al que acudeixen residisca una persona amb simptomatologia compatible amb COVID-19, i una vegada torne al centre es realitzarà una vigilància activa i s'extremaran les mesures de prevenció.

colaboracio