Publicado 22/10/2021 11:46CET

Les eleccions als consells escolars dels centres superiors se celebraran el pròxim 30 de novembre

   VALÈNCIA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

   Les eleccions als consells escolars dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana se celebraran el pròxim 30 de novembre, segons la convocatòria fixada per la Conselleria d'Innovació Universitats, Ciència i Societat Digital.

   Amb l'objecte de fomentar l'exercici efectiu de la participació de l'alumnat, professorat i personal de l'administració i serveis en el funcionament i govern dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat, se celebraran eleccions al sector corresponent en aquells centres els consells escolars dels quals precisen renovació o existisquen vacants que corresponguen a la totalitat de llocs d'algun sector, o tots dos casos.

   La campanya electoral transcorrerà des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates fins a dos dies lectius abans de la data de celebració de les eleccions, i en tot cas no durarà menys de cinc dies lectius.

   La junta electoral, i especialment, la direcció de cada centre facilitarà a les persones de la comunitat escolar que siguen proclamades candidates els recursos necessaris perquè puguen donar-se a conéixer a l'electorat.

   El dia de les eleccions es constituiran taules electorals per a l'elecció de professorat, famílies i alumnat. No obstant açò, i atés que la finalitat de la convocatòria és aconseguir la major participació possible, es podrà participar mitjançant el vot no presencial.

colaboracio