Publicado 14/05/2021 12:25CET

Treball requereix a BBVA i CaixaBank rigurositat negociant els ERO i que tracten de reduir acomiadaments

Archivo - Arxive - Edifici La Vela de BBVA. Ciutat BBVA, seu del banc a Madrid.
BBVA - Archivo

   MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

   El Ministeri de Treball, a través de la Direcció general de Treball, ha requerit formalment a BBVA i a CaixaBank que siguen "estrictament rigorosos" amb les formalitats del període de consultes dels seus Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), dels quals les primeres mesures a debatre han d'estar destinades a evitar o reduir els acomiadaments plantejats pel banc.

   En sengles escrits d'advertiment enviats a les dos entitats, sindicats i Inspecció de Treball, als quals ha tingut accés Europa Press, la Direcció general de Treball confirma que ha rebut les comunicacions d'acomiadament col·lectiu presentades per BBVA i per CaixaBank i ressalta que el reglament per a aquests procediments estableix que l'autoritat laboral ha de vetlar per l'efectivitat del període de consultes, el desenvolupament de les quals "ha d'ajustar-se a una sèrie de condicions de forma i de fons".

   Per açò, envia un requeriment a les dos entitats per a recordar-les que "han de complir-se tots i cadascun" dels requisits formals enumerats en la norma complementària, adquirint "especial transcendència" en els presents ERO els requisits de fons, "atés que la intenció empresarial comunicada presenta elements d'especial gravetat i transcendència, tant per l'impacte que té sobre l'ocupació, com, en particular, pels seus efectes sobre les persones treballadores, sobre les quals eventualment resulten afectades per l'acomiadament comunicat i també sobre aquelles que no ho siguen".

   La Direcció general de Treball, "sempre des del respecte a l'autonomia negociadora de les parts", ha advertit expressament per escrit de l'obligatorietat que en el període de consultes es debaten les mesures dirigides a evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i a atenuar les seues conseqüències respecte de les persones afectades, mitjançant el recurs a mesures socials d'acompanyament.

   En aquest sentit, recalca que l'article 8 de mesures d'acompanyament social cita primer les dirigides a evitar o reduir els acomiadaments, en una ordre que la Direcció general de Treball "no interpreta com a casual".

   En conseqüència, ha requerit formalment a les empreses BBVA i CaixaBank per a "el desenvolupament d'un període de consultes que siga estrictament respectuós amb les formalitats i, especialment, amb cadascun dels continguts arreplegats en la normativa aplicable i, en particular, amb aquells referits en aquest document", conclouen els escrits firmats per la directora general de Treball, Verónica Martínez Barber.

   El diari 'El País', que avança la notícia, assenyala que la Inspecció de Treball ha d'acompanyar el procés i emetre un informe sobre ell, document que acostuma a tindre molt pes en cas que no hi haja acord i el conflicte arribe als tribunals.

Contador
colaboracio