La Conselleria d'Afers Socials formarà a 300 professionals més per a l'aplicació de la llei de dependència

Actualizado 18/9/2008 20:21:36 CET
Actualizado 18/9/2008 20:21:36 CET

La Conselleria d'Afers Socials formarà a 300 professionals més per a l'aplicació de la llei de dependència

PALMA DE MALLORCA, 18 de setembre (EUROPA PRESS)

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració ha posat en marxa un total de deu cursos que tindran lloc a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb l'objectiu de disposar de professionals habilitats per al desplegament de la Llei d'autonomia i atenció a la dependència. Aquest curs és un requisit per poder treballar al camp de la dependència i va dirigit, d'una banda, a professionals de les administracions i, per un altre, al públic en general.

En un comunicat, la Conselleria d'Afers Socials va explicar que en total, es podran formar 300 professionals, la major part integrats en les diferents administracions públiques, i 60 d'accés lliure.

Les matèries impartides en els cursos, que tindran lloc durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, inclouran des dels criteris generals de la Llei de la Dependència i els procediments administratius dóna aplicació fins a la valoració de les persones que es troben en aquesta situació.

La formació s'estendrà a altres àmbits, com l'aplicació informàtica del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència; l'elaboració de l'informe social; el disseny del programa de serveis i prestacions i la xarxa de recursos, i la proposta del programa individual d'atenció.

Així, dels deu cursos, vuit es dirigeixen a treballadors socials i professionals de la branca administrativa i de la branca sociosanitària interessats en el procediment d'aplicació de la Llei de la Dependència que ja treballen en entitats i organismes públics.

Els dos restants, que tindran lloc els dies 23, 24 i 25 de setembre i 24, 25 i 26 del mateix mes, respectivament, són de torn lliure, tot i que tindran preferència a l'hora d'inscriure's els treballadors socials i les persones amb un títol acadèmic de la branca sociosanitària i les persones que es trobin en situació d'atur.

Aquests deu cursos organitzats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials donen resposta a la necessitat que tot el personal de les administracions públiques competents en matèria de dependència que han d'intervenir en aquesta matèria tingui uns coneixements i un entrenament adequat en les seves funcions, per garantir així als ciutadans un accés correcte i adequat als seus drets.

Alhora, amb l'objectiu d'establir els requisits que han de complir els professionals que intervenen en el procés de valoració de la situació de dependència i redacció del programa individual d'atenció (PIA), la Conselleria va aprovar el mes de febrer passat una resolució mitjançant la qual es regula l'habilitació de les persones que han de portar a terme les funcions establertes en els procediments d'execució de la Llei de la Dependència.

A més d'establir la necessitat de fer un esforç important per formar als treballadors de l'Administració pública que intervenen en el procediment, la resolució disposa l'obligatorietat que els tècnics que valoren la situació de dependència vagin proveïts d'un carnet acreditatiu i que ho exhibeixin davant de la persona interessada; per evitar situacions d'engany.

Per tant, la resolució dóna resposta, en un termini prudent, a les garanties degudes als ciutadans en la tramitació dels expedients de reconeixement i prescripció de prestacions, pel que fa a la capacitació de les persones que porten a terme aquestes funcions i també en la seguretat del ciutadà respecte a l'autenticitat de la persona que rebrà en el seu domicili per a valorar-li el grau de dependència.

En compliment d'aquesta resolució, fins ara, i sense comptar els deu cursos que començaran aquest mes, la Conselleria ha organitzat tres accions formatives a través de les quals 350 professionals han adquirit els coneixements necessaris per a l'aplicació de la Llei de la Dependència.