Actualizado 11/09/2008 20:08 CET

L'Ibavi convoca un concurs per adquirir habitatges acabades o en construcció

PALMA DE MALLORCA, 11 de setembre (EUROPA PRESS)

L'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), empresa pública dependent de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, ha convocat un concurs per adquirir habitatges acabades o en construcció per al seu destí com habitatges de protecció pública.

En un comunicat, la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques va explicar que s'admetran propostes procedents de tot l'àmbit de les Balears i una vegada siguin propietat de l'Ibavi, es destinaran unes a lloguer i altres a compravenda.

Així, en el concurs s'admeten tant edificis complets com escales completes, preferentment en aquest ordre. En el cas que estiguin en obres, es lliuraran un vegada acabats i qualificats com de protecció pública.

Les persones interessades tindran de presentar les seves proposicions entre el pròxim dia 15 de setembre i el dia 24 d'octubre del 2008.

La Comissió seleccionadora de les ofertes estarà composta pel director general d'Arquitectura i Habitatge, la directora gerent de l'Ibavi i els responsables dels departaments de Terra, Jurídic i Tècnic de l'Ibavi.

Alhora, entre d'altres criteris de valoració per admetre les ofertes que es presentin, es tindrà en compte la localització de l'edifici al municipi; la definició de les característiques i qualitats dels elements constructius, acabats i instal·lacions; o l'adopció de mesures de millora mediambiental.

En el cas que hagi diverses propostes en un mateix municipi amb les mateixes condicions arquitectòniques, constructives i tècniques, la proposta acceptada serà la que present un preu més baix.