Actualizado 24/11/2008 20:05 CET

Queda constituïda la Comissió Coordinadora de Consum que vetllarà pels interessos dels consumidors

PALMA DE MALLORCA, 24 de novembre (EUROPA PRESS)

Aquest matí va quedar constituïda la Comissió Coordinadora de Consum, que està integrada per representats de totes les Conselleries, i principal objectiu de la qual és harmonitzar les accions dels diferents departaments del Govern que incideixin o tinguin relació amb la matèria de consum i de defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Alhora, la comissió té per objecte la deliberació, l'assessorament i la proposta per a l'adopció de mesures que incideixin en una millor acció conjunta del Govern.

Mitjançant comunicat, el Govern va manifestar que el fonament de l'elaboració d'aquesta norma radica en el caràcter transversal de la matèria de consum, que afecta als més variats àmbits de gestió. Avui dia, totes les persones són considerades consumidores, fet que provoca que el consum i les actuacions en defensa dels consumidors i usuaris tinguin múltiples vessants.

Alhora, cal destacar que la comissió està adscrita a la Conselleria de Salut i Consum i les seves finalitats són impulsar actuacions concretes per a la consecució d'una major eficàcia i eficiència en l'Administració, així com avançar cap a l'ordenació de la nova societat de consum, on els actes dels consumidors es realitzin de manera més segura, responsable, solidària i sostenible.

Amb l'objectiu de donar una major efectivitat a aquest òrgan, s'han creat un total de tres grups de treball: de control i seguretat; de formació i informació; i de normativa i resolució de conflictes.

Així, les línies estratègiques de la comissió són fomentar noves actituds en els consumidors; establir la cooperació interadministrativa en el si del Govern, així com amb altres institucions i sectors econòmics; millorar la confiança del consumidors en els mercats i potenciar la protecció de l'usuaris dins de l'àmbit normatiu.