El 70% de les dones parades majors de 50 anys va renunciar a la seua carrera en algun moment per a cuidar de la familia

Publicado: lunes, 4 marzo 2024 18:32

   VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El 70 per cent de les dones majors de 50 anys en desocupació ha renunciat o aparcat en alguna ocasió la seua carrera professional per a cuidar a la seua família i el 82% s'ha sentit discriminada en un procés de selecció.

   Aquestes són algunes de les principals conclusions del 11º informe '#EmpleoParaTodas: la dona en risc d'exclusió en el mercat laboral', que ha presentat l'Observatori de la Vulnerabilitat de la Fundació Adecco.

   L'informe s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de resultats de l'Enquesta de Població Activa del 4º Trimestre del 2023, junt amb la consulta d'altres fonts de referència, i una enquesta a 200 dones majors de 50 anys en risc d'exclusió social.

    La dona presenta majors taxes d'inactivitat i de desocupació i, d'altra banda, sol concentrar la seua presència en jornades parcials, en molta major proporció que els homes. Segons l'informe AROPE, d'EAPN, la dona s'enfronta a "carreres de cotització més entretallades i deficients", amb una exposició molt major a l'exclusió social. El 2022 la taxa AROPE femenina (dones en risc d'exclusió i/o pobresa) va aconseguir el 27,2%, enfront del 24,8% masculina.

    L'observatori ha posat el focus en el rol que s'assigna predominantment a les dones en les responsabilitats familiars i tasques domèstiques: mentre un 27,9% de les dones no cerca treball per a dedicar-se a les labors de la llar, només un 6% dels homes és inactiu per aquest motiu. En total, es comptabilitzen 2.838.000 dones inactives per labors de la llar, enfront de 446.000 homes.

CADA VEGADA MÉS POBLACIÓ ACTIVA SÈNIOR

   En un context d'envelliment rècord de la població global, les dones majors de 55 anys emergeixen com una força laboral cada vegada més significativa i vital a la Comunitat Valenciana. Constitueixen més un 20,6% de la població activa femenina, enfront del 13,6% de fa una dècada.

    El director general de Fundació Adecco, Francisco Mesonero, ha assenyalat que "ens trobem en un moment crític, en el qual la generació 'baby boom' s'aproxima al final de la seua carrera laboral, i per aquest motiu les dones sènior en actiu hagen experimentat un creixement tan significatiu". A més, altres factors influeixen en aquest pes cada vegada major, com la necessitat de recolzar a economies domèstiques colpejades per la successió de crisi en les últimes dècades.

    Des d'Adecco han assenyalat que moltes dones sènior s'incorporen al mercat laboral passats els 50 anys, després de llargs períodes d'inactivitat i una vida dedicades a la seua família. La seua carrera té menor reconeixement social i són les primeres a retirar-se del mercat laboral quan la situació familiar ho requereix.

    Set de cada deu dones sènior que hui cerquen ocupació han renunciat o aparcat la seua carrera professional per a dedicar-se a aquestes responsabilitats, en algun moment de la seua vida".

DISCRIMINACIÓ

   La majoria de les dones sènior en desocupació (82%) ha sentit discriminació en alguna de les diferents fases de recerca d'ocupació. En concret, un 77,4% destaca que aquesta discriminació s'ha produït en l'entrevista de treball, on s'ha qüestionat la seua capacitat per a manejar noves tecnologies, la possible sobre qualificació i/o majors exigències salarials, així com la disposició per a treballar sota l'adreça de persones joves.

   A continuació, un 47,4% comenta que, quan ha inclòs l'edat en el currículum, mai ha rebut resposta per part de cap empresa, una realitat que podria ser reflex dels prejudicis que associen la seua candidatura amb capacitats reduïdes, falta d'adaptabilitat o coneixement de les noves tecnologies.

    Finalment, un 31,2% ha evidenciat aquesta discriminació en les pròpies ofertes d'ocupació, per dirigir-se expressament a persones de menys edat, a través d'expressions com "cerquem equip jove" o incloure en els requisits un rang d'edat determinat (una pràctica penalitzada per la legislació actual, però que en ocasions segueix produint-se).

ATUR DE LLARGA DURADA

   El 59% de les dones sènior en desocupació porta més d'un any cercant ocupació, enfront del 40,7% de la resta de les dones. Davant d'aquesta realitat, el 95% de les dones enquestades troba algun grau de dificultat per a arribar a fi de mes. En concret, un 48,2% acaba el mes amb "moltes dificultats", un 31% ho fa "amb dificultat" i un 16,5% "amb certa dificultat".

    "La desocupació de llarga durada és un dels principals factors que condueixen a la vulnerabilitat i a l'exclusió social, en originar dificultats financeres i/o incapacitat per a cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge, l'alimentació o la salut. A més, la desocupació perllongada pot portar a l'erosió d'habilitats, competències i actituds en la recerca de treball, ocasionant problemes de salut mental que deriven en pèrdua de connexions, aïllament i majors taxes de pobresa", ha afirmat Francisco Mesonero.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià