Publicado 30/07/2021 10:10CET

CaixaBank tanca el primer semestre amb un benefici ajustat de 1.278 milions

Seu de CaixaBank
CAIXABANK

   BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

   CaixaBank ha tancat el primer semestre de 2021 amb un benefici ajustat de 1.278 milions d'euros, sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia, enfront dels 205 milions registrats el mateix període de 2020, llastrat per les provisions constituïdes pel Covid-19.

   El resultat atribuït, que inclou únicament l'aportació de Bankia a partir del segon trimestre, se situa en 4.181 milions d'euros, una vegada incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió, ha comunicat CaixaBank aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

   La integració suposa una aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç --badwill--, i una negativa de 1.397 milions pel cost del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració.

   El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anunciat que "després de quatre mesos d'intens i fructífer treball d'integració", han decidit revisar a l'alça els objectius d'estalvis de costos fins als 940 milions anuals, enfront dels 770 calculats inicialment.

COMPTE PROFORMA

   Prenent com a referència el compte proforma que suma els resultats de CaixaBank i Bankia, tant en el primer semestre de 2020 com en el de 2021, sense considerar els aspectes extraordinaris relacionats amb la fusió, el benefici és de 1.343 milions, enfront dels 347 de 2020, i amb aquesta visió comparable, els ingressos core s'incrementen un 1,2%, fins als 5.641 milions.

   El marge d'interessos se situa en els 3.275 milions en el semestre, un 2,3% menys respecte al mateix període de 2020, a causa de la caiguda dels ingressos del crèdit per la reducció dels tipus d'interés, i al canvi d'estructura de la cartera.

   Els ingressos per dividends (152 milions) inclouen els de Telefónica i BFA (Banc de Foment Angola) per 51 i 98 milions d'euros, respectivament (50 i 40 milions en 2020).

   CaixaBank ha explicat que els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació --217 milions-- es recuperen en el context de la millora de la pandèmia: suposen un 79% més respecte al primer semestre de l'exercici anterior i un 45,1% més respecte al primer trimestre de 2021.

   En la partida d'altres ingressos i despeses d'explotació destaca, en el segon trimestre de 2021, l'aportació al FUR per import de 181 milions d'euros, mentre que en el mateix trimestre de l'any anterior es van aportar 171 milions.

   El marge brut, malgrat l'increment dels ingressos core i de participades, es redueix un 0,6%, i les despeses d'administració i amortització recurrents també baixen (-0,6%).

RECURSOS DE CLIENTS

   L'entitat ha arribat a juny amb un volum de negoci que supera els 964.000 milions d'euros (recursos i crèdits a la clientela), mentre que els recursos de clients ascendeixen a 600.993 milions a 30 de juny, un 44,7% més després de la incorporació de Bankia.

   Els actius sota gestió són 151.456 milions d'euros, i l'entitat ha explicat que l'evolució (+3,8% en el trimestre i +10,3% orgànic l'any) ve marcada tant per les subscripcions positives com per l'evolució favorable dels mercats fins a juny.

   El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicav se situa en 105.040 milions (+4,3% en el trimestre i +12,1% orgànic l'any) i els plans de pensions aconsegueixen 46.416 milions (+2,7% en el trimestre i +6,7% orgànic l'any).

   El crèdit brut a la clientela se situa en 363.012 milions d'euros, un 48,8% més l'any després de la integració del balanç de Bankia, i el crèdit a particulars ha augmentat un 59,6% l'any i un 0,7% en el trimestre.

   Així mateix, el crèdit a empreses ha augmentat un 37,5% en el semestre i es contrau en el trimestre un 2%; i el finançament al sector públic ha pujat un 42,9% l'any i un 4% en el trimestre.

CAPITAL I LIQUIDITAT

   Quant a capital i liquiditat, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) s'ha situat en el 12,9%, per damunt de les estimacions previstes després de la fusió, i els actius líquids totals, en 162.731 milions.

   D'altra banda, la ràtio de morositat aconsegueix el 3,6% i la ràtio de cobertura, el 64%, mentre que el cost del risc --últims 12 mesos, incorporant Bankia en el segon trimestre d'enguany-- és del 0,31%.

   El total de moratòries concedides pel grup des de l'inici del Covid-19 ascendeix a 617.212 operacions per un import de 23.896 milions d'euros: a Espanya s'han concedit moratòries per valor de 17.617 milions (502.499 operacions).

   Del total de moratòries vigents del Grup a 30 de juny, valorades en 6.789 milions, un 25% finalitza al llarg del tercer trimestre de 2021 i la pràctica totalitat, abans d'acabar l'any.

colaboracio